zapisz30akcja

Podsumowanie II edycji konkursu „Pamiętajmy o kasztanach”

getfile.php?id=4938

W dniu 15 maja 2009 r. odbyło się podsumowanie II edycji konkursu „Pamiętajmy o kasztanach” zorganizowanego w roku szkolnym 2008-2009 przez Starostwo Powiatowe w Oławie, a kierowanego do wszystkich szkół i placówek oświatowych w powiecie oławskim. Celem konkursu jest inicjowanie działań na rzecz ochrony drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny. W okresie od jesieni 2008 roku (konkurs ogłoszono 14 października 2008 r.) do zakończenia akcji, szkoły które przystąpiły do konkursu, podjęły szereg działań na rzecz ochrony kasztanowców. Spośród następujących zabiegów ochronnych: mechanicznych, chemicznych i biologicznych, najczęściej wybieraną przez szkoły formą ochrony kasztanowców są zabiegi mechaniczne, a w szczególności grabienie i usuwanie (palenie) liści. Działaniom z zakresu ochrony drzew, towarzyszą akcje informacyjne, polegające na wykonywaniu gazetek ściennych, przedstawień i prezentacji, przygotowaniu oraz kolportażu ulotek informacyjnych, prezentacji zagadnień dotyczących ochrony kasztanowców w środkach masowego przekazu.

Do II edycji konkursu przystąpiło kilkanaście szkół z terenu powiatu oławskiego. Wynik konkursu ustaliła komisja złożona z następujących pracowników Starostwa:

1.Piotr Łuciw – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
2.Aneta Słabicka – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
3.Agnieszka Popiołek – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
4.Małgorzata Błach – Podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Konkurs rozstrzygnięto w następujący sposób:
1) I miejsce przyznano Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Jelczu-Laskowicach,
2) wyróżniono pozostałe szkoły, które wzięły udział w konkursie:
- Szkołę Podstawową w Oleśnicy Małej,
- Liceum Ogólnokształcące w Oławie,
- Szkołę Podstawową w Wierzbnie,
- Szkołę Podstawową w Domaniowie,
- Gimnazjum Nr 3 w Oławie,
- Zespół Szkół Ponadgimazjalnych Nr 2 w Oławie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu-Laskowicach.

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele a także przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego.

getfile.php?id=4939

getfile.php?id=4940

getfile.php?id=4941

Atrakcją podsumowania były prezentacje i prelekcje Pana Dominika Dobrowolskiego, Wiceprezesa Fundacji Nasza Ziemia na temat ochrony kasztanowców. Przedstawiciel Fundacji zorganizował również szkolenie nt. zmian klimatycznych, które realizowane było w ramach Kampanii na rzecz Zrównoważonego. Pan Dominik Dobrowolski ciekawie i dobitnie przedstawił aktualne problemy związane ze zmianami klimatycznymi, przyczyny, przebieg i intensywność oraz skutki tych zmian. Na zebranych w Sali Rady Powiatu w Oławie, uczniach, nauczycielach, dyrektorach szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawicielach samorządu terytorialnego, prezentacje wywarły wielkie wrażenie.

getfile.php?id=4937

getfile.php?id=4942

getfile.php?id=4943

getfile.php?id=4944

Nagrody i dyplomy dla szkół i nauczycieli zaangażowanych w akcję wręczył pod nieobecność Starosty Oławskiego Marka Szponara – Pan Arkadiusz Kwiatkowski Sekretarz Powiatu.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12