zapisz30akcja

Adaptacja do zmian klimatu 

Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w regionach nadmorskich Bałtyku - to temat konferencji, która odbyła się w 22 maja br. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

W spotkaniu, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wziął udział minister środowiska prof. Maciej Nowicki. Podczas spotkania minister przedstawił informacje na temat polityki Polski w zakresie ograniczania skutków zmian klimatu. Jak zaznaczył, najbardziej dokuczliwym skutkiem tych zmian dla naszego kraju będzie zmniejszenie zasobów wody. Stąd niezbędne są działania związane m.in. z przechwytywaniem wody, melioracją oraz retencją, w tym retencją wody deszczowej w miastach.

Zdaniem Ministra Środowiska kraje Unii Europejskiej, w tym Polska powinny znacznie obniżyć emisję CO2, a decyzje dotyczące energetyki muszą być podejmowane już teraz. - Adaptacja do zmian klimatu jest konieczna. Teraz jest czas na działanie - podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Maciej Nowicki.

W trakcie konferencji odbyły się prelekcje na temat wpływu zmian klimatu na środowisko morskie. Poruszono kwestie równoważonego rozwoju województwa pomorskiego, w kontekście "Strategii rozwoju regionu Morza Bałtyckiego". Spotkanie było również okazją do omówienia spraw związanych z rozwojem inwestycji i programów służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki i Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.

Źródło: komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12