zapisz30akcja

Powstało Centrum Badań Ziemi i Planet - GeoPlanet

Zmiany klimatu Ziemi, monitorowane środowiskowych i cywilizacyjnych zagrożeń dla Ziemi, badanie alternatywnych źródeł energii, badanie innych planet i obiektów układu słonecznego - to niektóre z zadań powstającego Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet). Umowę o jego powołaniu podpisali 30 marca w Warszawie dyrektorzy Instytutu Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN.


GeoPlanet będzie zarządzać Rada Dyrektorów. Pierwszym przewodniczącym, wybranym na roczną kadencję, został prof. Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki PAN. Siedziba Centrum będzie się znajdować w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie.

"Chcemy, aby Centrum było ośrodkiem integrującym w Polsce badania o fizycznych i chemicznych procesach zachodzących na Ziemi, w jej otoczeniu i w układzie słonecznym, ośrodkiem aktywnie uczestniczącym w międzynarodowych i krajowych programach, tworzącym własne narzędzia poznawcze" – mówił w poniedziałek prof. Rowiński.

Dodał, że powstające Centrum ma do wypełnienia istotną funkcję zarówno w prowadzeniu obserwacji Ziemi z wykorzystaniem własnych sieci obserwatoriów i statków, jak i w tworzeniu modeli interpretujących te dane.

Równolegle do działalności naukowej, Centrum będzie ośrodkiem kształcącym specjalistów na studiach trzeciego stopnia i popularyzującym wiedzę o Ziemi i układzie słonecznym.

"Mamy nadzieję, że na arenie międzynarodowej, Centrum będzie wykorzystywać istniejące narodowe stacje badawcze i statki badawcze, uczestniczyć w odpowiednich programach europejskich, dwustronnych i wielostronnych projektach badawczych, umożliwiających wykorzystanie międzynarodowych baz danych z zakresu planetologii, geofizyki, oceanologii i geologii" – zaznaczył prof. Rowiński.

Jego zdaniem, u podstaw tworzonego Centrum leży zdrowy rozsądek. "Działając razem możemy osiągnąć więcej łatwiej i szybciej. Integracja środowiska naukowego z tego obszaru jest potrzebna, by było ono w stanie rozwiązać coraz bardziej skomplikowane problemy stojące przed naukami o Ziemi, a także pozostawać w kontakcie, a zarazem konkurować, z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.(...) Tworząc Centrum chcemy także podnieść rangę nauk o ziemi" – mówił naukowiec.

Jak zaznaczył, instytuty tworzące Centrum łączy wspólna metodyka badań wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych, chemicznych, matematyki i geologii.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12