zapisz30akcja

Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów

W Łodzi od początku kwietnia przy miejskiej sortowni położonej przy ul. Zamiejskiej 1 zaczyna działać Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO). Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Łodzi mogą bezpłatnie oddać odpady niebezpieczne i sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

Do Punktu można dostarczać takie odpady jak:
- elektrośmieci (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
- lampy rtęciowe, fluorescencyjne
- urządzenia zawierające freony
- baterie i akumulatory
- opakowania po farbach, klejach, żywicach
- opony
- odpady wielkogabarytowe (meble)
- odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych

PDDO jest czynne w poniedziałek-piątek w godzinach 8–17 oraz w sobotę w godzinach 8–12.

Punkt nie będzie przyjmował zwykłych odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych oraz odpadów poremontowych (gruz, styropian).

PDDO jest inwestycją Miasta Łodzi – Wydziału Gospodarki Komunalnej, zarządzaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. Podobne punkty funkcjonują w miastach europejskich oraz niektórych miastach w Polsce.

Źródło: komunalny.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12