zapisz30akcja

Tarnów: ekologiczny list pasterski bp. Skworca na Adwent

Trosce o ekologię, oraz zdrowie fizyczne i duchowe człowieka poświęcony jest list pasterski bp. Wiktora Skworca. Ordynariusz tarnowski pisze w nim, że szacunek dla ludzkiego życia jest podstawowym warunkiem budowania kultury i cywilizacji życia. List będzie czytany w kościołach diecezji 30 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu.

Biskup przypomina, że troska o życie każdego i całej wspólnoty ludzkiej jest ściśle związana z ekologią. - Moralna odpowiedzialność za ochronę środowiska, spoczywa nie tylko na odpowiednich instytucjach państwowych czy samorządowych, ale także na firmach i przedsiębiorcach, których gospodarcza działalność bezpośrednio ingeruje w przyrodę. W jakimś stopniu czyni to każdy z nas, dlatego musimy uczyć się odpowiedzialnego korzystania z dobra, jakim jest świat stworzony - czytamy w liście pasterskim.

Bp Skworc dodaje, że pierwszym miejscem, w którym człowiek uczy się poszanowania życia i świata jest rodzina. ,,To w środowisku rodzinnym dziecko musi dostrzec i nauczyć się, że nie wolno zaśmiecać świata, że trzeba stosować się do zasad porządkujących zbieranie odpadów, musi wiedzieć, że ziemia - wspólny dom wszystkich, wymaga poszanowania" - twierdzi ordynariusz tarnowski.

Hierarcha chwali edukację ekologiczną w szkołach, ale podkreśla, że na akcjach nie wolno poprzestawać. Jego zdaniem potrzebne jest tworzenie nowej mentalności, dzięki której młode pokolenie zrozumie wagę ochrony środowiska, znaczenie czystej wody i powietrza, praw świata zwierząt i roślin.

W liście pasterskim biskup pisze także o zagrożeniu dla życia środowiska naturalnego, jakim jest wzrastająca pogoń nakręcana przez agresywną reklamę - za używaniem świata, bez oglądania się na zniszczenia, jakie ona niesie dla całej przyrody. ,,Na naszych oczach giną kolejne gatunki zwierząt i roślin. A prorocy klęski już wieszczą, że zginie i człowiek, jeśli się nie opamięta w eksploatacji świata. Bądźmy więc ludźmi umiaru, roztropnie korzystającymi z zasobów naturalnych naszej ziemskiej ojczyzny, poczynając od poszanowania najbliższego środowiska w którym żyjemy".

Źródło: gazeta.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12