zapisz30akcja

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody oraz ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko.

Obie ustawy stawiają poprzeczkę ochrony środowiska w Polsce na takim samym poziomie, jak w innych państwach UE - podkreśla Ministerstwo Środowiska.

Nowe ustawy - o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawa o ochronie przyrody, obowiązuja od 1 października. Dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Dzięki temu Polska będzie mogła skutecznie wykorzystywać środki unijne np. na budowę dróg. Przepisy maja też doprowadzić do wycofania przez Komisję Europejską skarg na Polskę za wyznaczenie zbyt małej liczby obszarów Natura 2000.

Nowe przepisy  są "antyrospudowe", o czym mówił trzy tygodnie temu Maciej Trzeciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podczas konferencji na temat ustaw. Jak zapowiada resort środowiska, nowa organizacja ochrony przyrody, uporządkowanie kwestii w zakresie ocen oddziaływania na środowisko spowodują ład kompetencyjny.

Ponadto celem nowych przepisów jest to, aby każdy inwestor, który planuje korzystanie ze środków unijnych wiedział, gdzie ma się zgłosić i szybko otrzymać decyzje.

Do ustaw przygotowane są rozporządzenia wykonawcze, m.in. dotyczące powołania obszarów ptasich Natura 2000.

Nowe przepisy wprowadzają również nową instytucję - Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która ma skupiać instytucje wojewódzkie i część departamentów resortu środowiska, które będą zajmowały się ocenami oddziaływania na środowisko.

Dzięki tym zmianom czas potrzebny na wydanie decyzji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko ma się skrócić z ponad 300 dni do 105 dni.

Żródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12