zapisz30akcja

Poznańska kampania edukacyjno – informacyjna dot. prawidłowego postępowania z odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania zorganizowały kampanie edukacyjno –informacyjną z użyciem billboardów oraz city light’ów na terenie miasta Poznania. Akcja zaplanowana została na 16 do 31 października 2008, współfinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Na terenie całego Poznania rozwieszono 50 billboardów oraz 50 city-light’ów na przystankach autobusowych i tramwajowych, zachęcających mieszkańców miasta do właściwego postępowania z odpadami. Afisze z wizerunkiem „Brata Peta” namawiają do oddawania odpadów problemowych i niebezpiecznych do Punktu Odbierania Odpadów Problemowych zwanego GRATOWISKIEM.


Punkt Odbierania Odpadów Problemowych przyjmuje następujące odpady problemowe: resztki farb i rozpuszczalników, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki oraz stare meble, skoszoną trawę i liście, gruz z drobnych remontów, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory), przeterminowane leki, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe i inne.

getfile.php?id=3813
City – light reklamujący GRATOWISKO na terenie Poznania

getfile.php?id=3814
Billbord reklamujący GRATOWISKO na terenie Poznania

Do końca trzeciego kwartału 2008 roku zebrano 125 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działalność GRATOWISKA jest praktyczną realizacją założeń Planu Gospodarki Odpadami Miasta Poznania. Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych istnieją w większości krajów europejskich, w tym w Poznaniu.


Kampania edukacyjno – informacyjna dot. prawidłowego postępowania z odpadami w mieście Poznaniu jest elementem wpisującym się w obchody Roku Klimatu obchodzonego w Poznaniu w 2008. Jest ona zgodna z założeniami celu pierwszego Misji Miasta Poznania który mówi o poprawie środowiska przyrodniczego oraz polepszeniu warunków życia mieszkańców miasta.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12