zapisz30akcja

Obowiązkowa zbiórki zużytych baterii i akumulatorów

Zużyte baterie i akumulatory będą obowiązkowo zbierane, segregowane i przetwarzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od piątku wchodzi w życie nowa dyrektywa unijna w tej sprawie.

Zobowiązuje ona wszystkie kraje UE do przyjęcia programów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów w celu ich recyklingu.

"Niestety tylko siedem krajów w pełni wdrożyło już dyrektywę. Cztery kolejne - Irlandia, Litwa, Polska i Finlandia - wdrożyły przepisy dyrektywy częściowo albo poinformowały o swoich zamiarach legislacyjnych" - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. ochrony środowiska Barbara Helfferich.

Jak dodała, KE jest rozczarowana tak słabym wdrożeniem dyrektywy i będzie wywierać w tej sprawie presję na kraje UE. "W pewnym momencie, jeśli zobaczymy, że nie ma postępu, będziemy musieli rozpocząć procedury karne" - dodała.

Polski rząd przyjął 16 września tego roku projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, który dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Zaaprobowana przez rządy oraz Parlament Europejski w 2006 roku dyrektywa przewiduje, że do 2012 roku zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w Unii Europejskiej osiągnie 25 proc., a do 2016 - 45 proc.

"100 proc. zebranych baterii i akumulatorów będzie musiało podlegać recyklingowi" - powiedziała Hellferich.

Obecnie tysiące ton zużytych baterii i akumulatorów trafiają co roku na śmietnik, nawet jeśli zawierają niebezpieczne związki, takie jak rtęć, ołów czy kadm. Dzięki nowej dyrektywie negatywne oddziaływanie zużytych baterii na środowisko naturalne ma zostać zdecydowanie ograniczone.

Na mocy dyrektywy państwa członkowskie muszą wyznaczyć minimalne wielkości zbiórki i recyklingu. Wskaźnik poziomu zbiórki określany jest na podstawie średniej rocznej sprzedaży w latach poprzednich, tak aby można było określić porównywalne cele dla wszystkich krajów UE, proporcjonalnie do krajowego poziomu zużycia baterii.

Ponadto dyrektywa przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów zawierających ponad 0,0005 proc. rtęci lub 0,002 proc. kadmu. Zakazem nie zostaną objęte systemy awaryjne i alarmowe, sprzęt medyczny oraz bezprzewodowe narzędzia elektryczne.

Dystrybutorzy baterii i akumulatorów będą zobowiązani do umożliwienia konsumentom pozostawiania zużytych produktów w ich punktach sprzedaży niezależnie od tego, gdzie zostały nabyte. Producenci będą natomiast ponosić koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich zebranych baterii i akumulatorów po odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych materiałów. Producenci będą także musieli pokryć koszty netto kampanii informacyjnych dla klientów.

Kiedy przyjmowano dyrektywę w 2006 roku, zaledwie sześć krajów Unii prowadziło programy recyklingu i zbiórki zużytych baterii. Poziom ich odzyskiwania wynosi 59 proc. w Belgii, 55 proc. w Szwecji, 44 proc. w Austrii, 39 proc. w Niemczech, 32 proc. w Holandii i 16 proc. we Francji.

źródło: Euro PAP

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12