zapisz30akcja

Trzecie Wschowskie Dni Recyklingu

Już po raz trzeci we Wschowie w dniach 03-07.06 odbyły się Dni Recyklingu, których głównym organizatorem była Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. Nad prawidłowym przebiegiem tej wspaniałej imprezy pieczę sprawowała pomysłodawczyni Wschowskich Dni Recyklingu Halina Drgas - członek zarządu spółki. Uroczystego otwarcia III WDR dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Pan Krzysztof Grabka w obecności honorowych gości, m.in. Starosty Wschowskiego, Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz całej rzeszy dzieci i młodzieży biorących udział w festiwalu piosenki ekologicznej.

 

W konkursach skierowanych do szkół i przedszkoli wzięły udział 22 jednostki oświatowe. Blisko 600 uczestników mogło współzawodniczyć m.in. w konkursach: plastycznym, mody, literackim, na najlepszy happening oraz spot reklamowy.

 

W ciągu Dni Recyklingu odbywały się wycieczki szkół do obiektów gospodarki odpadami.  Dla samorządowców, nauczycieli, sołtysów i organizacji pozarządowych zorganizowano wyjazdową sesję „2008 - Rok Planety Ziemi", której ważnym punktem było wystąpienie Miry Stanisławskiej-Meysztowicz z referatem "Ziemia woła S.O.S".

 

Jak co roku podczas finałowej imprezy Wschowskich Dni Recyklingu - Ekojarmarku ogłoszono wyniki konkursu „Segreguję - Jestem O.K.” oraz przyznano najlepszej szkole „Zieloną Koszulkę Lidera Recyklingu” Wschowskich Dni Recyklingu 2008.

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12