zapisz30akcja

Konkurs Ekologiczny I Dzień Wiosny roztrzygnięty!

Tegoroczna edycja konkursu "Ekologiczny I Dzień Wiosny" rozstrzygnięta!

Celem konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie przez placówki oświatowe lokalnych aktywności (np. happeningów, przemarszów, lekcji otwartych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności. Zajęcia miały promować oszczędność surowców, energii, odzysk, oraz zachowanie przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym, w myśl hasła tegorocznej akcji "Sprzątania świata", zgodnie z postulatem holistycznego podejścia do środowiska i edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Dzięki konkursowi w całej Polsce przeprowadzono dziesiątki wydarzeń i happeningów. Jury uznało za najlepsze wydarzenie przeprowadzone w Karszewie przez Szkołę Podstawową - gratulujemy!

Ponadto, wyłonionych zostało dziewiętnastu laureatów: 2 przedszkola, 9 szkół podstawowych, 4 zespoły szkół, 3 gimnazja oraz jedno technikum.

Szczegółowa lista laureatów dostępna jest na stronie konkursu.

Gratulujemy!

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12