zapisz30akcja

"Nie czyń drzewom, co Tobie niemiłe"- konkurs

Kancelaria Prezydenta RP oraz Fundacja Nasza Ziemia ogłaszają konkurs dla
placówek oświatowych wszelkiego typu na pracę plastyczną - projekt plakatu
ilustrującego ekoprzykazanie "Nie czyń drzewom, co Tobie niemiłe".

Prace w formacie co najmniej A3 wykonane w dowolnej technice plastycznej,
w tym z wykorzystaniem technik komputerowych, należy dostarczyć do 21
kwietnia 2008 roku, do godziny 12, do siedzby Fundacji Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Magda Lipiec, tel. 502 358
536, koordynator@pomozmykasztanowcom.pl.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorami konkursu są:

Kancelaria Prezydenta RP oraz
Fundacja Nasza Ziemia.
Kancelaria Prezydenta RP oraz FNZ nazywani są dalej "Organizatorem"

2. Konkurs jest skierowany do uczniów i uczennic wszystkich placówek
oświatowych, publicznych, społecznych oraz prywatnych;

3. Konkurs trwa od 25 marca do 21 kwietnia 2008 roku. 21 kwietnia, godzina
12, jest ostatnim dniem przyjmowania prac konkursowych. Prace należy
nadesłać lub odwieźć na adres Fundacji Nasza Ziemia, ul. Hoża 3m5, 00-528
Warszawa;

4. Zasady konkursu:
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń lub uczennica z
jednostek wymienionych w punkcie 2., która spełni poniższe warunki:

5. W konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody;

6. Zwycięzca poinformowany zostanie o wygranej w poniedziałek, 21 kwietnia
2008 roku;

7. Przekazanie nagród odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2008 roku w
Belwederze w Warszawie;

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania
nadesłanych prac;

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty wręczania nagród;

10. Ewentualne zastrzeżenia i reklamacje należy składać w formie pisemnej
w Fundacji Nasza Ziemia, ul. Hoża 3m5, 00-528 Warszawa do końca kwietnia.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12