zapisz30akcja

Cała wiedza o środowisku dostępna dla obywateli

Odczytując z internetowych map i opisów dostępne dla wszystkich dane,
inwestor będzie mógł ocenić, czy miejsce nadaje się pod inwestycję. Zgodnie z unijnymi przepisami Polska musi zapewnić dostępność informacji o przestrzeni, w której żyjemy i gospodarujemy, czyli o środowisku.Wymaga tego unijna dyrektywa zwana INSPIRE. Chociaż uchwalono ją blisko rok temu, dopiero od kilkunastu dni wiadomo, że przygotowanie nowych przepisów ma koordynować Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wystarczy kilka kliknięć myszką i inwestor się dowie, czy w interesującym go miejscu nie tylko w Polsce, ale w całej UE, są tereny chronione, jak nośny jest grunt oraz co zanieczyszcza środowisko i jaki to ma wpływ na zdrowie mieszkańców. Wiedza ta pozwoli mu podjąć decyzję inwestycyjną, będzie również niezbędna przy podejmowaniu przez miejscowe samorządy odpowiednich działań. Ale na razie to tylko marzenia.
- Wprawdzie w Internecie można znaleźć wiele informacji o środowisku, ale nie zawsze dobrej jakości. Poza tym są dość mocno rozproszone, a często także niełatwo je porównać - mówi Tomasz Nałęcz z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Ponieważ z takimi problemami boryka się nie tylko Polska, Unia Europejska uznała, że najwyższy czas to zmienić, i uchwaliła odpowiednie przepisy. Dyrektywa 2007/2/WE, zwana dyrektywą INSPIRE, ustanawia infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie i wymusza zmianę krajowego prawa w zakresie informacji przestrzennej uwzględniającej m.in. dane o środowisku i katastralne.

Jak ma wyglądać ta infrastruktura? Prof. Grażyna Szpor, kierownik katedry Prawa Informatycznego z Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego, wyjaśnia, że ma ona zawierać bazy danych i związane z nimi usługi umożliwiające wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i analizowanie danych przestrzennych. Usługi te powinny uwzględniać wymagania użytkownika, mają być proste w użyciu oraz publicznie dostępne za pośrednictwem Internetu.
- Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie dane muszą być w jednej bazie - dodaje Adam Iwaniak, wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.- Mają być natomiast dostępne z jednego miejsca zwanego geoportalem.

Dziesiątki przepisów i metadane

Do tego, by dane można było porównać, trzeba przygotować tzw. metadane, które opisują istniejące zbiory danych i usługi. Adam Iwaniak zapewnia, że prace nad metadanymi są już zaawansowane. Nie prostsze od stworzenia portalu i ujednolicenia danych będzie przygotowanie odpowiednich przepisów. Państwa UE mają wprowadzić do swojego prawa dyrektywę INSPIRE najpóźniej do 15 maja 2009 r. W GUGiK dowiedzieliśmy się, że projekt ustawy ma być przygotowany do połowy bieżącego roku, a pod obrady Sejmu wprowadzony w przyszłym. Problem w tym, że nie wystarczy przygotowanie jednej nowej ustawy. Niezbędna będzie nowelizacja dziesiątek aktów prawnych znajdujących się w kompetencjach kilku resortów. Z tym mogą być większe problemy niż z nową ustawą.

Kiedy informacje

Nawet jeśli prawnicy i parlamentarzyści uporają się z tymi problemami, nie znaczy to, że już w 2009 r. można będzie korzystać z wszystkich objętych dyrektywą informacji. Na ich opracowanie (w zakres Inspire wchodzą 34 tematy), a przede wszystkim na udostępnienie w Internecie jest znacznie więcej czasu. Prace mają być prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem sięgającym 2014 r. Osoby zajmujące się wprowadzaniem dyrektywy twierdzą jednak, że w Polsce postęp w tym zakresie powinien być widoczny już w 2008 r. I jeszcze jedna ważna dla przyszłych użytkowników wiadomość - dostęp do objętych dyrektywą danych ma być w zasadzie bezpłatny.
Źródło : Rzeczpospolita

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12