zapisz30akcja

Lotnictwo cywilne w systemie handlu CO2 od 2012 roku

Zmiany klimatyczne. W ramach walki z ociepleniem klimatu, od 2012 roku lotnictwo cywilne ma być włączone do unijnego systemu handlu emisjami dwutlenkiem węgla - postanowili 20 grudnia zebrani w Brukseli ministrowie środowiska krajów UE.

Polska zabiegała o opóźnienie włączenia lotnictwa do obowiązującego od dwóch lat w UE systemu handlu przydziałami emisji CO2 do roku 2013; Parlament Europejski w listopadzie opowiedział się za włączeniem lotnictwa już w 2011 roku.

Ministrowie zgodzili się z eurodeputowanymi w drugim istotnym punkcie. Chcą mianowicie, by systemem zostały objęte nie tylko loty wewnętrzne pomiędzy krajami UE, ale także loty pomiędzy UE i krajami trzecimi. USA już zapowiedziały, że nie zgodzą się na takie rozwiązanie i zagroziły uruchomieniem procedur na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Nowa dyrektywa oznacza w praktyce, że wszystkim liniom lotniczym korzystającym z lotnisk w UE zostaną przydzielone limity emisji. Przekroczenie limitu oznacza konieczność dokupienia dodatkowych praw do emisji na rynku. To zachęca do inwestowania w prośrodowiskowe technologie, bo lepiej przeznaczyć środki na modernizację floty niż na dodatkowe emisje. Tym bardziej, że to szansa na dodatkowy zarobek - emisje, których dana linia nie potrzebuje, będzie można sprzedać innym, mniej ekologicznym przewoźnikom.

Ministrowie uzgodnili, że liniom lotniczym zostaną przyznane udziały odpowiadające 90 proc. historycznych emisji pochodzących z lotnictwa w okresie 2004-2006. Pozostałe 10 proc. trzeba będzie kupić na aukcji. Eurodeputowani zaproponowali bardziej rygorystyczne limity - chcieli przeznaczenia na aukcję 25 proc. sumy historycznych emisji.

Minister środowiska Maciej Nowicki opowiadał się na spotkaniu za objęciem lotnictwa systemem w roku 2013, podobnie jak inne nowe kraje UE, wspierane przez Grecję i Hiszpanię. "Na końcu zostaliśmy sami. Wszystkie inne kraje się wycofały. Nie było sensu się upierać i w duchu kompromisu zaakceptowaliśmy rok 2012" - powiedział na konferencji prasowej.

Minister postulował też, by z uwagi na dynamiczny rozwój sektora lotniczego w Polsce jako lata referencyjne przyjąć 2007-09. To także się nie udało. Ostatecznie Nowicki ocenił jednak, że przyjęte zapisy są "zupełnie satysfakcjonujące". "Nie powinny one wpłynąć na znaczące zwiększenie kosztów biletów" - powiedział. "Dyrektywa pokazuje, że UE jest nadal bardzo konstruktywna (...) w walce ze zmianami klimatycznymi" - dodał.

Kraje starej UE naciskały na wcześniejsze nałożenie limitów na lotnictwo, bowiem mają kłopoty z wywiązaniem się ze zobowiązań do redukcji emisji CO2 w ramach protokołu z Kioto o 8 proc. do roku 2012. Do roku 2005 (ostatnie dostępne dane) redukcja wyniosła 2 proc.

Z prognoz KE wynika, że podjęte do tej pory środki, w tym system rozdziału i handlu uprawnieniami do emisji CO2, doprowadzą w roku 2010 w krajach starej UE do zmniejszenia emisji o 7,4 proc., czyli tuż poniżej celu. Osiągnięcie 8-proc. redukcji będzie możliwe, jeśli do systemu handlu emisjami włączy się lotnictwo.

Polska nie martwi się wypełnieniem postanowień protokołu z Kioto, bowiem ograniczyła emisję o ok. 30 proc. (w porównaniu z rokiem bazowym 1988), co wynika głównie z likwidacji szeregu zakładów przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej. Polska chce natomiast unikać barier dla rozwoju sektora lotniczego. "Transport lotniczy nie jest rozwinięty. Czy chcemy, czy nie, będzie się on dynamicznie rozwijał" - argumentował minister Nowicki.

Ponieważ ministrowie wnieśli poprawki do dyrektywy, wróci teraz ona do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim. Kraje członkowskie będą musiały znaleźć kompromis z eurodeputowanymi, by zakończyć proces legislacyjny.

Z powodu oporu Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji i Holandii ministrowie nie przyjęli natomiast kontrowersyjnej - i potencjalnie kosztownej w realizacji - dyrektywy o ochronie gleb w UE.

Polska opowiadała się za jej przyjęciem; przeciwnicy kwestionowali natomiast celowość takiej regulacji na poziomie unijnym. "Czy kontynuowanie prac ma sens? Nie wiem, zważywszy na stanowczy sprzeciw. Niemcy np. twierdzą, że mają bardzo dobre prawodawstwo w zakresie ochrony gleb, ale to jest ich terytorium, które nie jest w jurysdykcji UE" - relacjonował Nowicki.

.......................................................
więcej o zmianach klimatycznych:

www.klimatdlaziemi.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12