zapisz30akcja

Rospuda. Minister Środowiska i Minister Infrastruktury podjęli decyzję o powołaniu Okrągłego Stołu w sprawie budowy obwodnicy Augustowa

W dniu 17 grudnia br., Maciej Nowicki, minister środowiska oraz Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, podjęli decyzję o powołaniu Okrągłego Stołu, którego celem jest wypracowanie konsensusu w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. Powołanie Okrągłego Stołu zapowiedział prof. dr hab. Maciej Nowicki, podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska, w dniu 6.12.2007 r.

Uzgodniono, iż w skład przedmiotowego gremium będą wchodzić przedstawiciele obu resortów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych województwa podlaskiego i niezależni eksperci ds. budowy dróg i ochrony środowiska. Szczegółowy skład osobowy Okrągłego Stołu zostanie zatwierdzony do końca 2007 r.

Podczas spotkania obu ministrów ustalono, iż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury dokonają we własnym zakresie, przeglądu - pod względem aktualności - dotychczas sporządzonych ekspertyz w sprawie budowy obwodnicy Augustowa oraz przeprowadzą analizę jakościową przedmiotowych dokumentów.

Pierwsze posiedzenie okrągłego stołu odbędzie się na początku stycznia 2008 r.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12