zapisz30akcja

Ministerstwo Środowiska zmieniło rozporządzenie w sprawie granic obszarów Natura 2000

Ministerstwo Środowiska zmieniło rozporządzenie w sprawie granic obszarów chronionych Natura 2000, korygując niektóre z nich. Zdaniem drogowców, wynika z niego, że przez obszar chroniony będzie przebiegać jedynie 2 km, a nie jak dotąd 5 km, obwodnicy Wasilkowa k. Białegostoku. W przesłanym PAP we wtorek stanowisku, Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że zmiana miała charakter jedynie "uściślenia przebiegu granicy" obszarów chronionych. Resort wprost nie odnosi się jednak do informacji podawanej przez drogowców.

O obwodnicę Wasilkowa, podobnie jak Augustowa przez dolinę rzeki Rospudy, Polska toczy spór z Komisją Europejską. KE zarzuca naszemu krajowi, że realizując obie inwestycje, narusza unijne przepisy o ochronie środowiska. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie sądowe.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy oddziału GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski, ze wstępnych analiz ministerialnego rozporządzenia, obowiązującego od kilku tygodni wynika, że w przypadku obwodnicy Wasilkowa droga wchodzi w obszar Natura 2000 nie na odcinku 5 km (jak dotąd), ale 2 km.

"Trzy kilometry z pięciu kilometrów obwodnicy Wasilkowa są położone poza obszarem Natura 2000" - powiedział Malinowski. Dodał, że drogowcy analizują tę sytuację, ale zastrzegają, że nie podejmą żadnych decyzji bez konsultacji z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Infrastruktury.

Jak poinformował PAP resort środowiska w komunikacie, mapy opublikowane w rozporządzeniu ministra środowiska z lipca 2004 roku w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, były "mało precyzyjne". Dlatego na przełomie lat 2005- 2006 rozpoczęto uściślanie granic.

Ministerstwo wyjaśnia, że w wypadku niektórych obszarów poprawiano błędy dot. poprowadzenia granic. Obszar chroniony obejmował np. fragmenty miast lub tereny przemysłowe.

Poprawiono też wszelkie spostrzeżone rozbieżności pomiędzy opisem przyrodniczym, zawartym w standardowym formularzu danych obszaru, i prezentacją tego obszaru na mapie.

"Każda zmiana granicy była konsultowana z ekspertami i w ich opinii nie miała żadnego wpływu na funkcjonowanie obszaru. Zmiany te miały jedynie charakter uściślenia przebiegu granicy tak, aby było możliwe administrowanie obszarem" - podało Ministerstwo Środowiska.

Jak mówią drogowcy, w przypadku przebiegu obwodnicy Wasilkowa, zmiana granic Natura 2000 miałaby znaczenie np. dla wysokości rekompensat, ale może mieć znaczenie także dla kontynuowania budowy.

Budowa obwodnicy Wasilkowa została wstrzymana, bo - podobnie jak w przypadku projektu budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę rzeki Rospudy - Komisja Europejska zarzuca inwestycji, że jest ona prowadzona z naruszeniem unijnego prawa o ochronie środowiska. Sprawa jest w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. (źródło PAP/Gazeta)

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12