zapisz30akcja

Sprzątanie Świata w Kowalewie Pomorskim

Młodzież z Zespołu Szkół porządkowała rowy i pobocza dróg

 Obrazek "getfile.php?id=1556" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1557" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej sprzątali park 730-lecia w Kowalewie Pomorskim

 Obrazek "getfile.php?id=1558" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

Ministranci i lektorzy wraz z ks. Wikarym porządkowali teren cmentarza pariafialnego

 Obrazek "getfile.php?id=1559" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

pracownicy Urzędu Miejskiego porządkowali las w Chełmoniu

 Obrazek "getfile.php?id=1560" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1561" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12