zapisz30akcja

Sprzątanie Świata: relacja z Zakładu Karnego w Raciborzu

W Zakładzie Karnym w Raciborzu od kilku lat funkcjonuje Kółko Zrównoważonego Rozwoju „Paragrafek” zrzeszające ludzi odbywających karę pozbawienia wolności. Od kilku lat realizowany jest program z zakresu edukacji ekologicznej skierowany do wszystkich skazanych przebywających w ZK w Raciborzu. W ramach programu realizowane są działania mające na celu poszerzanie wiedzy m.in. na temat recyklingu, dbania o czystość środowiska, oraz dbałość o zdrowie.

Tradycją staje się już, że skazani przebywający w ZK w Raciborzu uczestniczą w organizowanej przez Fundację Ekologiczną „Nasza Ziemia” akcji „Sprzątanie Świata”. W zw. z tym, w połowie sierpnia b.r. wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu, w którym wyraziliśmy swój akces. W dniu 28.08.2007r. otrzymaliśmy zwrotną informację, w której wyznaczono nam teren do uprzątnięcia (dzikie wysypisko przy ul. Srebrnej w Raciborzu). W dniu 14 września skazani uprzątnęli śmieci z wyznaczonego terenu. Kontrolę nad przebiegiem akcji sprawowała Pani Kardyka z Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu.

Należy nadmienić, że prócz usunięcia dzikiego wysypiska w ramach akcji Clean up the World, skazani w sposób długofalowy segregują odpady tj, papier, szkło, plastiki, oraz zużyte baterie. W ramach realizacji programu i działań kółka „Paragrafek” w tym roku ogłoszony już został II Ogólnopolski Konkurs Recyklingowy pod nazwą „Bateria”, w ramach którego aktywizuje się zakłady karne i areszty śledcze w całej Polsce do podobnych działań proekologicznych. W zeszłym roku dzięki tej akcji jednostki penitencjarne uzbierały 1242 kg zużytych baterii.

Informacje na temat działań kółka „Paragrafek” działającego w ZK w Raciborzu można przeczytać na stronie internetowej www.zkrac.info w zakładce – ekologia.

 Obrazek "getfile.php?id=1550" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1551" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1552" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1553" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1554" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 Obrazek "getfile.php?id=1555" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12