zapisz30akcja

Klub Osiedlowy PTTK "M-2" posprzątał Jurę

Wykorzystując przydzielone przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie worki i rękawice ochronne Klub Osiedlowy PTTK "M-2" w Myszkowie zorganizował doroczne sprzątanie świata i graniczącej z miastem Jury; działania trwały dwa dni i objęły przyległości do znakowanych szlaków rowerowych wytyczonych niegdyś przez Klub.

Sprzątanie świata połączono z rajdem XXVI Czysta Jura oraz V zlotem Rodzin Abstynenckich. Ponieważ w sprzątaniu uczestniczyli turyści, przygotowano okolicznościową pieczątkę do stemplowania książeczek wycieczek kolarskich. Doroczne sprzątanie uatrakcyjniono konkursami (najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i upominki książkowe). Przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów, zebrano 10 kg papierów i 20 kg odpadów plastikowych. Działania poprzedzono komunikatami prasowymi.

Po sprzątaniu urządziliśmy wystawę zdjęć fotograficznych (w gablotce przy wejściu na kryty basen w Myszkowie) oraz prażonki.

 Obrazek "getfile.php?id=1534" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

zebrane śmieci

 Obrazek "getfile.php?id=1535" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

trzeba dbać o szlaki!

 Obrazek "getfile.php?id=1536" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

najlepsi uczestnicy z nagrodami

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12