zapisz30akcja

Ocena środowiskowa będzie ważna cztery lata

"Rzeczpospolita": Decyzja środowiskowa będzie ważna nie dwa, lecz cztery lata. Na jej wydanie urzędnicy będą mieli 104 dni. Takie zmiany mają znacznie ułatwić działalność przedsiębiorcom.

Od ponad dwóch lat postępowanie oceniające wpływ planowanej inwestycji na środowisko toczy się samodzielnie (nie jest częścią innych postępowań). Kończy się wydaniem decyzji środowiskowej. Jest ona niezbędna m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę.19 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja prawa ochrony środowiska, która ma usprawnić to postępowanie. Zdaniem wielu ekspertów są to jednak zmiany pozorne.

Postępowanie oceniające powinno się toczyć dwa miesiące. -W praktyce bywa różnie. Bardzo często czeka się wiele miesięcy -przyznaje Artur Kawicki, zastępca dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska. Dlatego też w nowelizacji określono czas trwania poszczególnych jego etapów. I tak: na uzgodnienie środowiskowych warunków prowadzenia przedsięwzięcia przeznacza się nie więcej niż 60 dni, na wydanie opinii dotyczącej ewentualnego obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 14 dni, a na postanowienia w tej sprawie - dalszych 30 dni.

- Nie wiem, na jakiej podstawie wyliczono te terminy, ale żaden urząd nie będzie w stanie ich dotrzymać -mówi Leszek Kurek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Poznania. Największy problem może dotyczyć terminu wydania postanowienia określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przewidziano na to 30 dni. W tym czasie trzeba m.in. podać do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu, ustalić strony postępowania, sporządzić wyrys i wypis z miejscowego planu, wystąpić do starosty oraz inspekcji sanitarnej i poczekać na odpowiedź. W ciągu tych 30 dni swoje postanowienie musi jeszcze wydać sanepid (teoretycznie ma na to 14 dni, zwykle trwa to dłużej). Nie ma więc realnych szans, by zmieścić się w 30-dniowym terminie.

Obecnie decyzja środowiskowa jest ważna przez dwa lata. Jej obowiązywanie można wprawdzie przedłużyć o kolejne dwa, ale tylko jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania, zarówno środowiskowe, jak i techniczne. Nowelizacja przewiduje, że w każdym wypadku decyzja środowiskowa będzie obowiązywała cztery lata. - Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy czasem trwa latami. Bywa więc tak, że zanim inwestor je zdobędzie, decyzja środowiskowa traci ważność. Dzięki tej zmianie jest więc duża szansa, że nie trzeba będzie się po raz kolejny o nią ubiegać -mówi Artur Kawicki.

Nowelizacja przewiduje, że inwestor będzie musiał się ubiegać o decyzję środowiskową nie tylko w razie starania się o pozwolenie na budowę, ale także wówczas, gdy zamierza zgłosić zamiar budowy. Wystarczy, że planowana przez niego inwestycja może wpływać na gatunki lub siedliska chronione na obszarze Natura 2000.

Są to tereny, na których znajdują się ptaki, rośliny, zwierzęta lub ich siedliska objęte ochroną (obecnie dotyczy to ok. 11 proc. obszaru Polski). Wskazanie takich obszarów na terenie naszego kraju to efekt wymogów prawa unijnego.

Zgodnie ze zmianami przy przebudowie drogi przebiegającej przez kilka województw będzie można uzyskać tylko jedną decyzję środowiskową. Obecnie potrzebnych jest tyle decyzji środowiskowych, przez ile województw przebiega dana droga.

Przeczytaj na ten temat : Wodociąg i nowy asfalt wkrótce bez raportu ekologicznego

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12