zapisz30akcja

Rada Ministrów zaakceptowała Stan realizacji sieci Natura 2000 w Polsce

W dniu 17 lipca 2007 roku Rada Ministrów zaakceptowała Stan realizacji sieci Natura 2000 w Polsce wraz z listą nowo proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) oraz listą nowo proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków, przedłożony przez ministra środowiska. Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 107 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). Zajmują one ok. 11,8 proc. powierzchni kraju. Zgłoszono również 286 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), zajmujących 5,1 proc. powierzchni. Łącznie do Komisji Europejskiej zgłoszono 393 obszary, zajmujące ok. 13,5 proc. powierzchni Polski. Inwentaryzacja przyrodnicza jest kontynuowana i obecnie realizują ją PGL "Lasy Państwowe". Rząd zdecydował o przekazaniu do uzgodnień z Komisją Europejską ostatnich 75 SOO oraz 17 OSO. Łącznie wszystkie wyznaczone obszary zajmują ponad 18 proc. powierzchni kraju. Do końca 2007 r. lista może być uzupełniana. Zgłoszenie nowych miejsc lub korekta wyznaczonych granic będzie możliwa pod warunkiem przekazania pełnej dokumentacji uzasadniającej ewentualną decyzję o możliwości włączenia lub zmiany granic terenu obszaru Natura 2000, zgodnie z dyrektywami "Ptasią" i "Siedliskową". Program Natura 2000 jest jedną z szans na osiągnięcie przez Polskę zrównoważonego rozwoju. Dzięki systemowi monitorowania działalności człowieka możemy rozwijać się nie niszcząc zasobów przyrodniczych. Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12