zapisz30akcja

Bałtyk staje się publiczną toaletą

Statki pasażerskie swobodnie wylewają miliony litrów fekaliów i kuchennych odpadów wprost do Morza Bałtyckiego. Mimo że w portach znajdują się specjalne oczyszczalnie odpadów, promy wyrzucają ścieki do wody, bo tak wygodniej i taniej.

Zakaz pozbywania się ścieków w ten sposób obowiązuje tylko jednostki prywatne, statki i promy pasażerskie mogą je wyrzucać w odległości 12 mil od brzegu (21,6 km). Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF zaapelowała do 50 firm z sześciu krajów aby ścieków pozbywały się dopiero w porcie. Odpowiedziało tylko dziewięciu przewoźników, żaden z Polski. Tymczasem tylko polskich nieoczyszczonych ścieków trafia do Bałtyku około miliarda litrów rocznie, czyi jedna czarta tego co produkuje cała Europa.

Jaki jest tego efekt? Juz ponad 10 procent powierzchni Morza Batłtyckiego to tzw. pustynie wodne - obszary gdzie wszelkie życie wymarło ze względu na obecny w wodzie siarkowodór. Poziom stężenia związków toksycznych w rybach jest dwukrotnie wyższy niż w rybach z Morza Północnego. Zanieczyszczenia mają wpływ na wszystkie organizmy ekosystemu Morza Bałtyckiego - ryby, ptaki, ssaki i bezkręgowce.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12