zapisz30akcja

Niebezpieczny pył nad Warszawą

Jak podaje "Życie Warszawy", stacje pomiarowe rejestrują bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłem. W al.Niepodległości norma roczna zanieczyszczeń została przekroczona w kwietniu.

PM 10, czyli pył zawieszony, to skutek zanieczyszczenia środowiska przez przemysł, opalanie węglem i ścieranie opon – tłumaczy Emilia Trębińska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze względu na skład (m.in. tlenki azotu i siarki, amoniak, metale ciężkie) pył jest bardzo niebezpieczny. Jego drobne cząstki przenikają z układu oddechowego bezpośrednio do krwi. Są współodpowiedzialne za astmę, alergię, zawały serca i przedwczesne zgony.

Od 21 maja stacje pomiarowe w Warszawie rejestrują wysokie lub bardzo wysokie stężenie pyłu w powietrzu. Unijne normy dopuszczają 40 dni w roku z wysokim stężeniem PM 10. Na mokotowskiej stacji w al. Niepodległości pod koniec kwietnia odnotowano już 43 takie dni. To rekord w stolicy, ale tylko trochę wyższy od odnotowanego w ubiegłym roku. Wtedy normy były przekroczone przez ponad sześć miesięcy. Na pozostałych stacjach, m.in. w Śródmieściu i na Targówku, jest tak samo.

Według raportu WIOŚ, cała aglomeracja warszawska jest mocno zanieczyszczona. Inspektorzy wskazali jednak strefy, które należałoby objąć specjalnymi programami ochrony powietrza. Są to rejony: al. Niepodległości (obszar w promieniu 1,2 km), Kruczej i Al. Jerozolimskich (5 km), Kondratowicza (0,5 km), Anieli Krzywoń (1 km), Bernardyńskiej (1 km), Żelaznej (1 km), Wokalnej (2 km) oraz Żagańskiej (1 km). Opracowanie programów to zadanie dla wojewody. Wcześniej musi jednak znaleźć ekspertów, którzy odkryją przyczyny zanieczyszczeń powietrza.

Maksym Gołoś, rzecznik wojewody mazowieckiego podaje, że trwają prace nad rozporządzeniami do programu ochrony powietrza. Tyle że jest to program, który powinien być wdrożony już na początku zeszłego roku. Dotyczy on bowiem sytuacji, o której Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informował w roku 2005. Poślizg – tłumaczy Maksym Gołoś – nie jest winą wojewody. Urzędnicy po prostu nie mieli pieniędzy na zlecenie wykonania ekspertyzy. Wojewoda otrzymał je dopiero we wrześniu ubr. Co się znajdzie w programie? Będą konkretne zalecenia: np. tworzenie pasów zieleni, likwidacja kotłowni koksowych i węglowych, wprowadzenie ograniczeń i zakazów w ruchu drogowym oraz częstsze mycie ulic.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12