zapisz30akcja

I Ty możesz pomóc chronić wody Polski!

W 2000 r. Parlament Europejski uchwalił Ramową Dyrektywę Wodną obowiązującą w Polsce od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Główne cele Ramowej Dyrektywy Wodnej to m.in:

- szerzenie idei zrównoważonego korzystania z zasobów wody

- podejmowanie działań w celu poprawy stanu czystości środowiska wodnego oraz jakości wody

- ochrona i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych i mokradłowych, a także innych ekosystemów zależnych od wody

W ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej tworzony jest plan gospodarowania wodami na poziomie regionów wodnych i krajowym. Nie każdy jednak wie, że może włączyć się w podejmowanie decyzji dotyczących opracowywanych programów działań oraz planów gospodarowania wodami. Aby umożliwić dostęp do informacji, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, a także zaangażować społeczeństwo w prowadzone działania został utworzony „Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”.

Aktywny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów gospodarki wodnej zmniejszy ilość konfliktów dotyczących ochrony wód i ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje na temat udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej znajdują się na stronie Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12