zapisz30akcja

Konferencja prasowa - 31 marca 2004

31 marca 2004 r. wiosna w Warszawie Witamy na konferencji prasowej! (materiał do pobrania także z www.naszaziemia.pl) ROZPOCZYNA SIĘ 11 EDYCJA PROGRAMU SPOŁECZNEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "Sprzątanie świata - Polska" Na wiosnę oprócz krokusów spod śniegu znów, niestety, wyszły mniej ciekawe "kwiatki" - śmieci. Krokusy będą nas cieszyć jeszcze przez kilka tygodni, a śmieci martwić dłużej. Warto jednak nie siedzieć z założonymi rękami - zamiast przeklinać noc, spróbujmy zapalić choćby mały płomyk - mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz. Co już za nami? Za nami - i przed nami - ciężka praca dla dobra środowiska - i każdego z nas samych. Przez ten czas w nasz program zaangażowało się ok. 15 milionów wolontariuszy! Efekty podejmowanych w tym czasie działań też robią wrażenie: setki tysięcy ton odpadów zawróconych z drogi na wysypiska i oddanych do recyklingu, dziesiątki tysięcy uprzątniętych dzikich wysypisk, czystsze wsie i miasta, lasy, jeziora i rzeki. "Sprzątanie" odbywało się tak samo pieczołowicie od plaż Bałtyku po szczyty Tatr. Przy okazji akcji "problem śmieciowy" zaczęły powszechnie nagłaśniać media. Masowość naszego ruchu była dla polityków argumentem za przyjęciem w roku 1996 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Akcja zainspirowała i zainicjowała wiele ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych programów edukacji ekologicznej i zbiórki selektywnej odpadów - często wieloletnich - jak m.in. program "Czysta gmina" czy szkolny konkurs ekologiczny Fruit-tella. Polska edycja "Sprzątania świata" od lat jest oceniana przez Światowe Biuro Clean Up the World jako wzorowa, a nasze doświadczenia były podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia kampanii w Ukrainie i Białorusi. W uznaniu wartości i korzyści wynikających z kampanii "Sprzątanie świata - Polska" dla polskiego Państwa i społeczeństwa, sama kampania, koordynująca ją Fundacja Nasza Ziemia oraz inicjatorka kampanii, Mira Stanisławska-Meysztowicz, wielokrotnie były wyróżniane, m.in. medalem Pro Publico Bono, Złotym Liściem Ministra Środowiska, Europejską Nagrodą Fundacji Forda, a także Orderem Odrodzenia Polski i Orderem Uśmiechu dla Miry. Razem jesteśmy siłą, która od dziesięciu lat zmienia świadomość mieszkańców Polski. Dzięki naszym konsekwentnym działaniom wzrasta poczucie odpowiedzialności za "swoje śmieci" i odsetek stosujących selektywną zbiórkę odpadów. Ze sprawozdań od uczestników "Sprzątania świata - Polska" wynika, że w roku 2003 ponad 70% uczestników "inicjowało recykling" (zbierane odpady były segregowane i przekazywane do dalszego przerobu). Jest to więcej niż w latach ubiegłych: w roku 2002 - ponad 67%, 2001 - 60%, 2000 - 52%, 1999 - 30%. W Polsce w roku 2003 powstało ponad 140 mln ton odpadów, z czego zdecydowaną większość stanowiły odpady przemysłowe - 125,5 mln ton; odpady komunalne - 14,5 mln ton, w tym odpady opakowaniowe - 3,5 mln ton. A w tym roku? Elementami kampanii "Sprzątanie świata - Polska 2004" będą następujące, kontynuowane i rozpoczynane, całoroczne programy edukacyjne budujące świadomość ekologiczną i konkretne działania wspierające zachowanie i poprawę stanu środowiska: Czysta Gmina - program wsparcia w edukacji odpadowej i organizacji systemowej zbiórki odpadów dla samorządów. Program "Czysta Gmina" prowadzony jest przez Fundację Nasza Ziemia od 1999 roku, z jego doświadczeń skorzystało już ponad 70 samorządów w Polsce. W 2000 roku program zdobył wyróżnienie "Złotego Liścia" Ministerstwa Środowiska. W tym roku, z inicjatywy firmy Metsa Tissue, producenta m.in. ekologicznego papieru toaletowego i chusteczek higienicznych, program będzie wdrażany w Konstancinie-Jeziornej k/Warszawy i Krapkowicach k/Opola. Planowana jest także realizacja programu w gminie Leszno (woj. mazowieckie). Ekologiczne opakowania - kontynuowana będzie promocja szkła, jako najbardziej przyjaznego dla środowiska materiału na opakowania - współnie z Owens Illinois SA i Forum Opakowań Szklanych. Owens Illinois, dawniej Huta Szkła Jarosław, już jedenasty rok będzie naszym partnerem w tej działalności. Przyjaciele Ziemi - cykl programów i konkursów szkolnych. Planowane są m.in. konkurs na grę komputerową o tematyce ochrony środowiska, internetowy konkurs wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów i recyklingu, lokalne konkursy o tematyce odpadowej i recyklingowej. Szkolne ogrody - kontynuacja programu jubileuszowego "10 ogrodów na 10-lecie", który do tej pory zainspirował powstanie 44 kolejnych przyszkolnych ogrodów w całej Polsce (więcej na www.naszaziemia.pl). Zielony Biznes - program edukacji ekologicznej wśród firm (zwłaszcza na temat obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, pozwoleń zintegrowanych, przepisów prawa ochrony środowiska polskiego i Unii Europejskiej, itp.) oraz wspólnych działań w celu ochrony środowiska. Program realizowany będzie m.in. razem z warszawskim hotelem Radisson SAS. Ciekawie zapowiada się współpraca planowana z Towarzystwem Obrotu Energią. Skupia ono część polskich firm zajmujących się obrotem energię elektryczną w Polsce (m.in. Elnord SA, sponsora Jubileuszowego Ogrodu w Gdyni), które - świadome swojej odpowiedzialności za środowisko - razem z nami będą promować energię odnawialną i prowadzić edukację na rzecz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania energii. Baza Wiedzy - Fundacja Nasza Ziemia co roku otrzymuje od uczestników kampanii "Sprzątanie świata - Polska" obfitą korespondencję, której dużą część stanowią opisy działań, programów prowadzonych przez uczestników, ich doświadczenia i propozycje dotyczące gospodarki odpadami. Cała ta wiedza będzie rozpowszechniana w serwise Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl i w nowoutworzonym wortalu na temat spraw odpadowych www.recykling.pl. Z szacunkiem do Gór - program oczyszczania Tatr i wychowania w szacunku do gór - tak do ochrony przyrody, jak i respektu podczas turytyki górskiej. Inicjatorem programu jest Studencki Klub Górski, który w ramach ostatniego "Sprzątania" zorganizował dla wszystkich chętnych porządki w Dolinie Pięciu Stawów (m.in. rozpoczęto likwidację "Wielkiego Śmietniska" za schroniskiem - uprzątnieto 2,5 tony śmieci!). W tym roku Fundacja Nasza Ziemia została partnerem i współwykonawcą programu. Przez cały rok będą odbywały się także nasze wizyty w samorządach, szkołach, organizacjach, warsztaty i seminaria na temat selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, poszanowania energii itp. Kulminacją programu będzie, jak co roku, weekend  "Sprzątania świata": 17, 18 i 19 września 2004 Te dni ogólnoświatowych porządków są momentem inauguracji nie tylko naszych działań, ale także bardzo wielu podobnych programów realizowanych przez powiaty, gminy, szkoły, organizacje pozarządowe, kluby i stowarzyszenia przyrodnicze i turystyczne, drużyny harcerskie, koła wędkarskie i łowieckie, i inne. Co roku w nasz program społecznej edukacji ekologicznej włączają się ich tysiące. Dziękujemy wszystkim uczestnikom kampanii, jej sympatykom i propagatorom. Szczególnie dziękujemy dziennikarzom, którzy pomagają nam kreować nową ekologiczną świadomość polskiego społeczeństwa. Już teraz program "Sprzątanie świata - Polska 2004" ma wsparcie wielu sponsorów, ale lista jest ciągle otwarta: Główny Sponsor Owens Illinois Polska SA Pozostali sponsorzy: Bank Ochrony Środowiska, Impel Security Polska, MediaNet, Radisson SAS, Spedpol Więcej informacji: Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa tel./faks 622 9868, 622 8118; fundacja@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12