zapisz30akcja

Ekologiczne warsztaty w "Czystym Wołominie"

W ramach programu "Czysty Wołomin" odbył się cykl warsztatów (łącznie obejmował 23 h) dotyczących selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i kompostowania.

Zajęcia przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Nasza Ziemia odbyły się w 16-stu placówkach oświatowych z terenu Wołomina i okolic (Czarna, Duczki, Majdan, Zagościniec). Grupę odbiorców stanowiły dzieci i młodzież między 3 a 17 rokiem życia.

Celem zajęć było kształcenie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz szacunku wobec przyrody, jak również kształcenie potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i organicznych w praktyce dnia codziennego. Efektem przeprowadzonych zajęć jest rozbudzenie w dzieciach i uczniach potrzeby segregacji najbardziej typowych rodzajów odpadów zarówno opakowaniowych i organicznych.

Słuchacze warsztatów zapoznali się także z "zielonymi znakami" zamieszczanymi na opakowaniach oraz poznali korzyści płynące z recyklingu opakowań. Zajęcia prowadzone były w formie wspólnej zabawy, pracy w zespole i grupie, pogadanki, “burzy mózgów”. W trakcie zajęć dzieci i uczniowie mieli możliwość samodzielnego posegregowania śmieci do odpowiednich worków do selektywnej zbiórki, odszukania "zielonych znaków" na opakowaniach.

Na zajęciach wykorzystywanie były plansze edukacyjne przygotowane przez Fundację Nasza Ziemia, dotyczące kompostowania jak np: co należy kompostować a co nie, jak się tworzy kompost, jakie zwierzęta pomagają nam w kompostowaniu. Na zakończenie zajęć w przedszkolach dzieci otrzymały także edukacyjną kolorowankę przygotowaną przez Fundację Nasza Ziemia.

Wiedza dzieci i młodzieży z Wołomina, dotycząca segregacji odpadów oraz ich recyklingu, jest na bardzo wysokim poziomie. Już przedszkolaki wiedziały jakie korzyści dla środowiska wynikają ze stosowania selektywnej zbiórki odpadów na co dzień. Dzieci i młodzież podczas zajęć były bardzo aktywne, chętnie zgłaszały się do odpowiedzi. Każdy kto segregował śmieci w domu (była to większość w grupie, klasie), chwalił się jak odbywa się u niego selektywna zbiórka odpadów. Większość dzieci miała również u siebie na podwórku kompostownik i doskonale wiedziała do czego służy i jakie płyną korzyści z posiadania takiego kompostownika.

 Podsumowując, wydaje się iż warsztaty dotyczące recyklingu i kompostowania spełniły swoją rolę edukacyjną, przyczyniając się do poszerzenia i utrwalenia wiedzy Młodych Ekologów.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12