zapisz30akcja

Mikroorganizmy w służbie środowiska

Za opracowanie technologii eliminacji zanieczyszczeń naftowych ze środowisk gruntowo-wodnych przy wykorzystaniu mikroflory autochtonicznej zespół z Politechniki Wrocławskiej otrzymał I nagrodę w konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2005 r.

Mikroorganizmy zdolne do aktywnego rozkładu zanieczyszczeń ropopochodnych izolowane są bezpośrednio z zanieczyszczonego gruntu. Węglowodory wchodzące w skład zanieczyszczeń naftowych są traktowane przez nie jako pokarm. Innowacyjność rozwiązania polega na odpowiedniej stymulacji aktywności degradacyjnej drobnoustrojów.

Stosowane przez autorów biopreparaty są całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska. Zaletą technologii jest łatwość modyfikacji procesu i jej dopasowania do rodzaju i zasięgu zanieczyszczenia, budowy geologicznej terenu i warunków hydrogeologicznych.

Więcej: PAP

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12