zapisz30akcja

Sprzątanie Świata w Koszalinie

W Koszalinie Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2006” została zorganizowana przez pracowników Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego. Do akcji włączyła się również Straż Miejska, poza tym pierwszy raz wziął udział w akcji Zakład Karny w Koszalinie. Akcja została rozpropagowana w lokalnych środkach masowego przekazu.Urząd Miejski w Koszalinie zakupił dla uczestników akcji worki foliowe i rękawice ochronne. Zakup sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Grupy sprzątające otrzymały dokładny wykaz terenów do sprzątania i miejsc składowania worków. Odpady były zbierane i segregowane do worków niebieskich (makulatura, plastik) i czarnych (pozostałe odpady). Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło zbieranie worków w godz. popołudniowych. Worki wywieziono do Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12