zapisz30akcja

Dzięki ministrowi środowiska właściciele lasów dostaną miliony

Lasy Państwowe będą otrzymywać co roku niemal 100 mln złotych. Wszystko dzięki Ministerstwu Środowiska, które przygotowało ustawę dotyczącą wykorzystania praw do emisji gazów.

Resort środowiska skierował właśnie do konsultacji projekt ustawy o wykorzystaniu jednostek emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Zakłada on, że właściciele lasów będą zarabiać na handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Najwięcej zyskają na tym Lasy Państwowe, w których gestii jest ok. 80 proc. terenów leśnych w Polsce.

Od 2008 r. sygnatariusze tzw. protokołu z Kioto będą rozliczani ze zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wiele państw ma z tym problemy. Polska jest w komfortowej sytuacji, bo spełniamy zobowiązania i mamy ogromną nadwyżkę, którą z chęcią odkupią od nas inne państwa. Dane z 2004 r. pokazują, że nasza emisja dwutlenku węgla jest o 25 proc. mniejsza, niż wynoszą zobowiązania z Kioto. Ministerstwo Środowiska proponuje, aby ze sprzedaży części tej nadwyżki skorzystali właściciele lasów.

Bank Światowy proponował Polsce w ubiegłym roku wykonanie studium dotyczącego zagospodarowania nadwyżki praw do emisji gazów cieplarnianych. Ministerstwo Środowiska odmówiło, decydując, że odpowiedni program przygotuje samo. - Tylko nasz kraj przedstawił taki pomysł, bo tylko my posiadamy państwowe gospodarstwo leśne,które jest w stanie zrealizować politykę rządu - przekonuje Adam Skowronek, ekspert Lasów Państwowych.

Rocznie właściciele lasów będą mogli sprzedać w sumie prawa do emisji 3 mln ton dwutlenku węgla. W obrocie międzynarodowym jedna tona kosztuje ok. 10 euro. Do Lasów Państwowych rocznie trafi więc prawie 100 mln zł.Każdy, kto ma ponad 300 ha lasu, mógłby się ubiegać, według propozycji Ministerstwa Środowiska, o przyznanie odpowiednich uprawnień za pochłanianie gazów cieplarnianych. Kto ma mniej - połączyć się z innymi w grupę gospodarstw leśnych.

Więcej: Rzeczpospolita

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12