zapisz30akcja

Działania proekologiczne w Zakładzie Karnym w Raciborzu

"Sprzątanie Świata - 2006
W odzewie na hasło „Sprzątanie Świata - 2006”, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, administracja zakładu zgłosiła swój akces uczestnictwa w akcji, składając oficjalne pismo do Urzędu Miasta Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu. Zostały nam wyznaczone miejsca usunięcia dzikich wysypisk przy ul. Opawskiej, ul. Brzeskiej i ul. Rybnickiej. O wysprzątaniu tych miejsc poinformowało Radio 90 na swojej stronie internetowej. Skazani zatrudnieni nieodpłatnie w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu, Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu, oraz w Schronisku dla Zwierząt w Raciborzu, w dniu akcji wykonali zlecone czynności porządkowe w wyznaczonym terenie Raciborza.

Wychodząc za więzienne mury, nie zapomnieliśmy o własnym podwórku. W zakładzie przeprowadzono akcję zbiórki makulatury, plastików i szkła. Każdego dnia segregujemy odpady i prowadzimy punkt recyklingu baterii.

W dniu akcji sprzątania świata, położyliśmy większy nacisk na poinformowanie osadzonych, że akcja taka ma miejsce, że bierzemy w niej udział i jesteśmy zainteresowani czystością otaczającego nas świata. Samą akcję prowadzimy niejako przez cały rok, co jest podstawową ideą przedsięwzięcia „Clean up the world”. Wychodzimy z założenia, że prościej jest dbać o porządek każdego dnia, niż likwidować śmieci z całego miesiąca czy też roku. Szerokie zainteresowanie wśród osadzonych to efekt permanentnej edukacji. Oby tak dalej.

Turniej piłkarski
Formą wyróżnienia jak i podziękowania skazanym za udział w akcji „sprzątania świata” był turniej piłkarski. Odbył się on na terenie stadionu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu a nagrodą był puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu. W rozgrywkach brali udział osadzeni oraz funkcjonariusze. Skazani zatrudnieni nieodpłatnie w raciborskich firmach skompletowali własną drużynę piłkarską.Ciekawostką niemałą był fakt, że i funkcjonariusze SW wystawili swoją drużynę w walce o puchar. Spotkanie zostało opisane w Nowinach. Rywalizacja, choć zacięta trwała w duchu fair play, jak słusznie zauważył jeden z osadzonych w rozmowie z Tygodnikiem Regionalnym „Nowiny” (z dnia 27.09.06)

- Powinno być więcej takich imprez. Na pewno pomogłyby w kształtowaniu naszych skrzywionych postaw. My uważamy, że spotkania takie pozytywnie wpływają na stosunki między osadzonymi a funkcjonariuszami, dają możliwość poznania się nie tylko jako osadzony-funkcjonariusz, ale również jako zawodnik-zawodnik w świetle zdrowej rywalizacji. Możemy doświadczyć na własnej skórze, jak kształtować postawę aktywnego i świadomego dbania o zdrowie w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Mamy możliwość pokazania, że jesteśmy zdolni do opanowania podstawowych umiejętności ruchowych z zakresu "sportów całego życia", integracji z grupą, oraz kształtowania w nas postaw prozdrowotnych. Reasumując, abyśmy byli coraz lepsi.

Budki lęgowe
Niemal tradycją stał się fakt, że nieodpłatnie wykonujemy budki lęgowe. W ostatnim czasie wykonaliśmy ptasie domki dla takich instytucji jak: Gmina Rudnik, Urząd Miasta w Mikołowie, a najważniejszym elementem naszych działań było wykonanie zestawu budek lęgowych, oraz ilustracji do tablic poglądowych, dla niedawno otwartej ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Rybnik.W uroczystościach “przecięcia wstęgi” udział wzięli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, poseł na Sejm RP Andrzej Markowiak – vice przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr Kazimierz Szabla i wielu samorządowców. Najważniejszymi uczestnikami inauguracji otwarcia ścieżki były jednak dzieci i młodzież, które to po wykładzie Jana Dudy pt.: „Jak pomagać naszym skrzydlatym sprzymierzeńcom”, zasiadły do poczęstunku pod hasłem „bezpieczne grillowanie na leśnej polanie”.Ściśle współpracujemy z dr Janem Dudą. Dzięki jego uprzejmości, w zakładzie wygłaszane były przez niego pogadanki o tematyce ekologicznej, dzięki którym my osadzeni mamy możliwość pogłębiania wiedzy ekologicznej.

Więcej informacji na temat naszej działalności w dziedzinie ekologii mieści się na stronie internetowej.

Kółko Zrównoważonego Rozwoju „Paragrafek”
Od kilku już lat w Zakładzie Karnym w Raciborzu funkcjonuje kółko Zrównoważonego Rozwoju „Paragrafek”, zrzeszające skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tut. jednostce. Dzięki dużemu zaangażowaniu grupy, po raz pierwszy w skali kraju został przygotowany przez nich i wdrożony w życie I Ogólnopolski Konkurs Recyklingowy pod skróconą nazwą „Bateria”.Konkurs ten został rozpropagowany we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju. Dzięki tej inicjatywie zakłady biorące czynny udział w konkursie otrzymały od nas cały zestaw materiałów dydaktycznych w postaci filmów o tematyce ekologicznej, kilkanaście gotowych scenariuszy konkursów, które mogli wykorzystać na terenie swojej jednostki. Przy współpracy z Organizacją Odzysku - Reba, otrzymali za naszym pośrednictwem plakaty i ulotki dotyczące recyklingu, a także pomoc w przekazywaniu zużytych baterii. Do konkursu przystąpiło 17 zakładów karnych.Informacje o rozpoczęciu konkursu, oraz jego przebiegu zostały umieszczone na naszej stronie internetowej. Członkowie Kółka Zrównoważonego Rozwoju „Paragrafek” w ramach swoich działań stworzyli stronę internetową opisującą ich poczynania w dziedzinie edukacji proekologicznej. Strona ta została w całości wykonana przez skazanych."

Wszystkim uczestnikom Sprzątania z Zakładu Karnego w Raciborzu dziękujemy i gratulujemy efektów wszystkich pozostałych podjętych i opisanych powyżej działań. Za nadesłaną relację serdeczne podziękowania składamy kpt. mgr Markowi Kwietniowi.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12