zapisz30akcja

Sprzątanie Świata w Pilchowicach

W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2005”, która przebiegała pod hasłem „Wszystkie kolory recyklingu” brali udział: uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy, uczniowie Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pilchowicach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczy, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żernicy, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - Koło Łowieckie „Żbik” Zabrze, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej, sołtysi i przedstawiciele Nadleśnictwa Rybnik.

Sprzątano tereny: Stanicy, Pilchowic, Leboszowic, Wilczej, Żernicy, Nieborowic, Kuźni Nieborowskiej - zwłaszcza pobocza dróg i rowy przydrożne a także obrzeża lasów. W sumie udało się zebrać 5Mg odpadów mieszanych, które zostały złożone na składowisku odpadów komunalnych w Knurowie. Transportem odpadów zajęła się nieodpłatnie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PRZEŁOM” w Pilchowicach.

W ramach tej akcji uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogli wykazać się również podczas zorganizowanej zbiórki makulatury. W sumie zebrano 8,15Mg makulatury, która została przekazana Firmie „STENA” Sp. z o.o. o/ Siemianowice Śl. Zakład Wtórmex Filia w Zabrzu Mikulczycach. Natomiast mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość legalnego pozbycia się z własnych posesji zużytych opon, które można było złożyć nieodpłatnie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. W sumie zgromadzono 143Mg zużytych opon, które odebrane zostały przez P.H.U. Marek Grochulski z siedzibą w Gliwicach.

Uzyskane efekty w postaci uprzątniętych terenów i cennych surowców wtórnych zawróconych z drogi na wysypisko świadczą o powodzeniu tej akcji.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12