zapisz30akcja

 

Nasz partner, Carlsberg Polska, w Raporcie Dobrych Praktyk

Aż pięć dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”: program grantowy „InicjaTyWy” - wspierany przez Fundację Nasza Ziemia, program BHP „W kierunku kultury zero wypadków”, „Zielone Biuro”, kampania społeczna „Trzeźwo myślę” oraz Kodeks Etyki i postępowania Grupy Carlsberg. Raport już po raz 16. opublikowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
    
Carlsberg Polska od lat działa zgodnie ze strategią Grupy, która nawiązuje do filozofii J.C. Jacobsena, założyciela Browaru Carlsberg: „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Firma, realizując tę misję, stawia sobie ambitne cele, które w ubiegłym roku ujęła w globalnej strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą TOGETHER TOWARDS ZERO.

Jednym z kluczowych filarów jest dążenie do osiągnięcia do 2030 r. zerowego poziomu wypadkowości we wszystkich browarach Grupy. Praktyka „W kierunku kultury zero wypadków” odzwierciedla działania firmy w tym zakresie. Pracownicy są regularnie informowani o zasadach bezpieczeństwa poprzez tematyczne newslettery, plakaty i programy BHP,
np. „Traffic Safety” i „Bezpieczna piątka”, czyli 5 kroków do zachowania bezpieczeństwa. Dzięki tym wysiłkom, od 2016 r. wypadkowość w łańcuchu dostaw Carlsberga w Polsce spadła o 50 proc. Opisana praktyka realizuje cel 8 wg globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustanowionych przez ONZ w 2015 r. (tzw. SDGs – Sustainable Development Goals).

Program grantowy dla pracowników Carlsberg Polska InicjaTyWy stanowi dobrą praktykę w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych (cel 11 SDG). Jego założeniem jest poprawa życia lokalnych społeczności poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych i stwarzanie warunków zachęcających do sportu i rekreacji. Każdy pracownik firmy może zgłosić swój pomysł na działania lokalne, mające długotrwały efekt i zawnioskować o grant w wysokości 7 000 zł. W czterech edycjach programu InicJaTyWy wzięło udział 245 pracowników firmy, którzy przepracowali społecznie 2 285 godzin i zrealizowali 36 projektów. W 2018 roku firma rozpoczęła piątą edycję programu. Fundacja NAsza Ziemia od początku jest partnerem tego programu, pomagając w jego przygotowaniu i prowadzeniu, co jest dla nas powodem do dumy!

 

Więcej informacji:
Jagoda Jastrzębska
Kierownik ds. rozwoju odpowiedzialnego biznesu
Tel. 601 899 805
e-mail: Jagoda.Jastrzebska@carlsberg.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12