zapisz30akcja

Toruń: wybierz najpiękniejszy ogród

Trwa głosowanie w sms-owym konkursie "Toruń Ogrodem". Do 31 sierpnia 2012 roku można oddać swój głos na dowolnie wybrany ogród spośród zgłoszonych do plebiscytu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Pula nagród to 9 tys. zł.

To już 13. edycja konkursu, który ogłosił prezydent Torunia Michał Zaleski. Nowością w tym roku jest sms-owe głosowanie mieszkańców grodu Kopernika, którzy przyznawać będą „Nagrodę mieszkańców Torunia”. Pozostałe nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach konkursowych.

Głosować można na tereny zieleni zakwalifikowane do konkursu, prezentowane na stronie konkursu www.torunogrodem.pl.  SMS o treści TO xxx (gdzie xxx oznacza numer terenu zieleni) należy wysłać na nr 71466 (koszt 1,23 zł z VAT) do 31 sierpnia 2012 r. do godz. 24.00

W ramach konkursu oceniane są tereny zieleni urządzonej w następujących kategoriach:
- tereny zieleni przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o powierzchni pow. 50 m2
- tereny zieleni przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych eksponowane od strony ulicy
- tereny zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej o powierzchni pow. 50 m2
- „Nagroda mieszkańców Torunia” - dla terenu zieleni wyłonionego w głosowaniu sms-owym.

Kryteria oceny terenów zieleni to:
- architektura krajobrazu
- funkcjonalność i wkomponowanie założenia w otaczającą zabudowę
- kondycja rosnącej zieleni oraz sposób utrzymania świadczący o wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych
- społeczny i sąsiedzki charakter terenu zieleni
- wrażenie ogólne

Tereny zieleni zgłoszone do konkursu były oceniane na podstawie nadesłanych zdjęć oraz wizji w terenie przez komisję konkursową, która dokonała kwalifikacji zgłoszonych terenów do dalszej oceny. Tereny zakwalifikowane do dalszej oceny (uzyskujące minimum kwalifikacyjne) podlegają głosowaniu sms-owemu w kategorii „Nagroda mieszkańców Torunia”.

Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych oraz zadecyduje o podziale puli nagród w wysokości 9 tys. zł brutto, przekazanej przez organizatora, czyli Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu nastąpi 12 października 2012 roku.

Źródło: komunalny.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12