zapisz30akcja

Nagroda UNESCO dla Lasów Państwowych

24 listopada dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak odebrał nagrodę UNESCO dla LP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Ceremonia miała miejsce w Rio de Janeiro, podczas inauguracji Światowego Forum Nauki. Nagrodę wręczyła szefowa UNESCO Irina Bokowa.

Jurorzy UNESCO uhonorowali w tym roku polskie Lasy Państwowe za prowadzoną przez nie zrównoważoną gospodarkę leśną. Ten sposób gospodarowania lasami godzi ekologiczne, społeczne i ekonomiczne funkcje lasów, realizuje na dużą skalę edukację leśną oraz liczne programy ochrony przyrody i zagrożonych gatunków.

Dyrektor Adam Wasiak podziękował w imieniu pracowników LP za to zaszczytne wyróżnienie fundatorowi nagrody, dyrektor generalnej UNESCO i Radzie „Człowiek i Środowisko”, a także naszemu Ministerstwu Środowiska za zgłoszenie LP do nagrody. Podkreślił też, że polscy leśnicy cieszą się dużym zaufaniem i poparciem społeczeństwa, ale docenienie gospodarki leśnej Lasów Pństwowych przez instytucję międzynarodową jest szczególnym wyróżnieniem i zobowiązuje leśnictwo polskie do kontynuacji proekologicznych działań.

***

Nagroda UNESCO przyznawana jest co dwa lata, od 1991 r. Ufundował ją sułtan Omanu Kabus ibn Said Al Said; to pierwsze arabskie wyróżnienie w dziedzinie ekologii na szczeblu międzynarodowym. Mogą ją otrzymać zarówno instytucje publiczne lub prywatne, jak i osoby fizyczne.

 

Źródło: Lasy Państwowe

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12