zapisz30akcja

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zgorzelcu

Na terenie przy ul. Henrykowskiej należącym do zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” trwa budowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa istniejących studni i budowa zbiornika wody czystej.

Stacja zostanie wyposażona w nowe urządzenia technologiczne, rurociągi i kanały z PCV, a otaczający ją teren zostanie zagospodarowany zielenią i ogrodzony. Koniec inwestycji przewidziano na październik 2012 r.

Inwestycja, dzięki której mieszkańcy Zgorzelca będą zaopatrywani w dobrej jakości wodę pitną, zakończy się w bieżącym roku. Na jej realizację miasto pozyskało blisko 2,3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu, w ramach którego prowadzone są prace budowlane i modernizacyjne wynosi 5,5 mln zł.

Zakończenie prac planowane jest pod koniec października bieżącego roku.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne nawww.ogrodostojazwierzat.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12