zapisz30akcja

Magnetyczny detergent

Detergent, który reaguje na pole magnetyczne może posłużyć na przykład do uprzątania wycieków ropy - informuje pismo "Angewandte Chemie".

Opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców detergent zawiera atomy żelaza, dzięki czemu zarówno on sam jak i związane z nim substancje - na przykład ropę czy ścieki - można w łatwy sposób usunąć za pomocą magnesu.

Długie cząsteczki detergentów mają dwa końce - jeden z nich jest przyciągany przez cząsteczki wody, drugi zaś je odpycha. Po dodaniu atomów żelaza do cząsteczki detergentu, powstające w roztworze kropelki przemieszczają się pod wpływem pola magnetycznego. Dzięki temu detergent może spełniać funkcję bufora oddzielającego wodę np. od ropy i innych tłustych, brudnych powierzchni.

Jeśli taki magnetyczny detergent uda się udoskonalić, możliwe będzie na przykład znacznie skuteczniejsze zbieranie zanieczyszczeń ropopochodnych - bez ryzyka szkodzenia środowisku.

Innym zastosowaniem może być odwracalna zmiana właściwości fizycznych, takich jak przewodnictwo elektryczne czy temperatura topnienia w przebiegu procesów przemysłowych.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Więcej na temat gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki i recyklingu na wortalu recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12