zapisz30akcja

 

List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

91 europejskich i międzynarodowych organizacji podpisało się pod listem wzywającym Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jose Manuela Barroso – do zajęcia stanowiska w sprawie zobowiązania, jakie KE podjęła w sprawie likwidacji szkodliwych dla środowiska subsydiów.

"W świetle licznych i zdecydowanych wyrazów zaangażowania Komisji oraz opisanych pokrótce powyżej żądań wysuwanych przez Radę i Parlament Europejski, wzywamy obecnie Komisję, działającą pod Pana przywództwem, do przedstawienia bez dalszej zwłoki planu działań w poszczególnych sektorach na rzecz wycofania dotacji szkodliwych dla środowiska i do zapewnienia wdrożenia tego planu wszelkimi dostępnymi środkami" – czytamy m.in. w liście.

W 2006 roku Komisja Europejska podjęła się stworzenia planu likwidacji źle skonstruowanych subsydiów szkodzących środowisku. Zobowiązanie to zostało powtórzone ponownie w 2007 roku. Szkodliwe dopłaty miały ulec likwidacji do 2008 roku.

 – Jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż Komisja Europejska nie zdołała do dzisiaj stworzyć planu usunięcia szkodliwych dla środowiska subsydiów. Świadczy to o tym, że Komisja ignoruje nie tylko swoje własne zobowiązania, ale także sugestie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia.

– Nieracjonalnym jest, że po dziś dzień fundusze publiczne wykorzystywane są by wspierać działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, od którego wszyscy zależymy – dodaje.

Aktualnie prowadzone prace nad reformami Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) i Wspólnej Polityki Rolnej postępują bez uwzględnienia jakiejkolwiek analizy efektów, jakie wywierają na środowisko ogromne kwoty źle skonstruowanych subsydiów wypłacanych w tych sektorach.– Unia Europejska pracuje nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa ale nie uwzględnia w pracy badań, które określiłyby jak faktycznie subsydia wpływają na środowisko. Skąd mamy więc wiedzieć, że ten dokument nie będzie zawierać zapisów szkodzących środowisku? – pyta Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, krajowy koordynator koalicji OCEAN2012.

Według koalicji, reforma WPRyb stanowi wyjątkową okazję do wyeliminowania subsydiów, które są nie tylko szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale również niosą ze sobą szkody ekonomiczne i społeczne. Ponadto w ramach reformy należy skierować pomoc na działania, które przyczynią się do perspektywicznego zrównoważonego rozwoju rybołówstwa w Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji oraz pełną treść listu w języku polskim oraz angielskim znaleźć można POD TYM ADRESEM.

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12