zapisz30akcja

 

Łatwiejsze tworzenie Parków Narodowych

W czwartek w sejmie miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy, który ma na celu ułatwienie procedury powstawania i powiększania Parków Narodowych.

W praktyce, projekt zakłada odebranie gminom obecnego prawa veta w kwestiach związanych z powiększaniem obszarów Parków Narodowych. Do takich działań będzie za to niezbędna opinia samorządów, jednak nie będzie wiążąca.
Intencją projektodawców było stworzenie dialogu, którego do tej pory przy tworzeniu parków nie było.
 
Wystarczyło że samorząd na jednym ze szczebli - lokalnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym wyraził sprzeciw, decyzje w tego typu sprawach były blokowane. Jak uważa przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, taki atut w rękach gmin powodował często obcięcie jakichkolwiek dyskusji. 
 
Oprócz samorządów opinię wyrazi również Państwowa Rada Ochrony Przyrody oraz organizacje pozarządowe. Jeśli w wyznaczonym, 30-dniowym terminie żadna z grup nie wniesie uwag, będzie to równoznaczne z ich brakiem. 
 
Obecnie planowane jest utworzenie trzech Parków: Jurajskiego, obejmującego część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w którym pod ochroną znajdzie się min. przyroda nieożywiona oraz dwa endemiczne gatunki roślin (przytulia krakowska i warzucha polska), Turnickiego, na terenie Pogórza Przemyskiego, chroniący min. buczynę karpacką, jelenie karpackie i żabę dalmatyńską oraz Mazurskiego, który ma zająć okolice jeziora Śniardwy i być ostoją dla ponad 170 gatunków ptaków
 

 
 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12