zapisz30akcja

Konsultacje ustawy o OZE

- Przygotowywana przez MG ustawa o OZE będzie przede wszystkim wspierać wytwarzanie energii z krajowych źródeł odnawialnych. Ma ona być jednocześnie zachętą inwestycyjną dla tych, którzy planują przedsięwzięcia w nowe moce wytwórcze – podkreślił wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podczas konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o OZE.

Wiceminister Kasprzak przypomniał, że nowe regulacje określą elastyczne i czytelne zasady wsparcia dla produkcji zielonej energii. – Chcemy m.in. zwolnić z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej osoby, które zdecydują się wytwarzać na własne potrzeby energię z OZE – dodał.

W opinii wiceministra jednym z priorytetowych obszarów przygotowywanych regulacji jest także promocja mikroinstalacji, które do produkcji energii będą wykorzystywać lokalne zasoby. – Projekty te zmniejszają m.in. straty sieciowe i obciążenia szczytowe, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych. Ponadto można je zrealizować w krótkim czasie zwykle niewielkim nakładem kosztów – powiedział wiceszef resortu gospodarki.

Ponadto zwrócił uwagę, że wśród propozycji MG, omawianych w ramach konsultacji społecznych, znalazła się tematyka współspalania biomasy. – Chcemy tę technologię stopniowo zastępować innymi rodzajami odnawialnych źródeł. Umożliwi to odtworzenie i  budowę nowych mocy wytwórczych, które pozwolą na stabilną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego – zaznaczył wiceminister.

Jednocześnie podkreślił, że do 2020 r. wsparcie dla technologii współspalania zostanie całkowicie wycofane. – Tym samym system zielonych certyfikatów zaproponowany w nowej ustawie wprowadzi większą przejrzystość wsparcia i zapewni rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie OZE – dodał wiceminister Kasprzak.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz resortów, którzy zgłosili swoje uwagi do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w procesie konsultacji społecznych.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii nawww.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12