zapisz30akcja

Konferencja polsko - słowacka w sprawie niedźwiedzi i wilków

Wspólny monitoring populacji niedźwiedzia brunatnego oraz wilka, stworzenie platformy skuteczniej wymiany informacji oraz ewentualnie przygranicznej strefy buforowej dla wilków - takie wnioski płyną z dwudniowej konferencji polsko-słowackiej w Krakowie.

„Przyroda nie zna granic. Zwierzętom jest naprawdę obojętne z którego artykułu będziemy je chronić. Zróbmy więc wszystko, by nasze rozmowy i wypracowane kierunki działań spowodowały, aby wilk był syty i owca cała. Oznacza to z jednej strony zachowanie populacji, z drugiej zaś dbałość o bezpieczeństwo ludzi, którzy żyją na terenach, gdzie bytują te zwierzęta” – powiedział Generalny Dyrektor Ochrony środowiska Michał Kiełsznia podczas konferencji, która zakończyła się we wtorek w Krakowie.

Konferencja jest konsekwencją apelu, który wpłynął do Ministerstwa Środowiska pod koniec 2010 r. w sprawie planowanych odstrzałów na Słowacji niedźwiedzi brunatnych. Pod apelem podpisało się 23 sygnatariuszy (w tym największe polskie organizacje przyrodnicze i ekologiczne). W związku z tym strona polska zaprosiła przedstawicieli południowych sąsiadów naszego kraju do podjęcia rozmów o gospodarowaniu populacją wilka i niedźwiedzia w regionie transgranicznym.

Jak podkreślił Rastislav Rybanic, dyrektor generalny w Ministerstwie Środowiska Republiki Słowackiej na ich terytorium wydaje się rocznie ok. 60-80 pozwoleń na odstrzał niedźwiedzi. Z tego wykonuje się około połowę (w każdym wypadku decyzja jest spowodowana zagrożeniem dla ludzi). Tak duża liczba pozwoleń jest pochodną sporej populacji tych zwierząt na Słowacji (ok. 800 sztuk). Żyją nie tylko na terenach przyległych do granicy z Polską ale także w centralnej części kraju oraz przy granicy z Ukrainą.

W Polsce żyje ok. 80 tych zwierząt (głównie na południu Małopolski oraz w Bieszczadach). Stale migruje między Polską a Słowacją ok. 40, 50 osobników.

Konferencja nie miała na celu wypracowania konkretnych rozwiązań, a jedynie charakter informacyjny, wyciągnięcia wstępnych wniosków. Zorganizowała ją Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Oficjalne jej wyniki zostaną zaprezentowane na XVII posiedzeniu Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, która ma się odbyć 7-8 kwietnia 20011 r. w Warszawie. RCZ

źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12