zapisz30akcja

Konferencja dotycząca energetyki słonecznej termicznej

Największa w Polsce konferencja dotycząca energetyki słonecznej termicznej – V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, organizowane co roku przez Instytut Energetyki Odnawialnej, tym razem odbędzie się 18 kwietnia w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, Minister Środowiska – Marcin Korolec, Prezes NFOŚiGW – Jan Rączka, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński, Ambasador Danii – Thomas Østrup Møller oraz PKPP Lewiatan i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Partnerem Forum zostali: AMB Technic, Bank Ochrony Środowiska, Graco, oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

W Krakowie spotkają się najważniejsi producenci, instalatorzy i dystrybutorzy systemów słonecznych termicznych oraz projektanci, architekci, inwestorzy publiczni i przemysłowi.

Wśród prelegentów będą obecni min.:


W Forum, w trakcie dyskusji panelowej weźmie udział również Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, dr Jan Rączka – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Maciej Nowicki – Minister Środowiska w latach 1990 - 1991 oraz 2007 - 2010.

Tematyka Forum będzie dotyczyć rozwoju rynku kolektorów słonecznych w Polsce i w Europie, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie z punktu widzenia biura projektowego jak również z punktu widzenia instytucji badawczej, kwestie prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz dobre praktyki w zakresie organizacji dużych, grupowych projektów budowy instalacji słonecznych. Zostanie przedstawiony również temat szkoleń i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych oraz zagadnienia wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014-2020.

Dzień przed Forum odbędzie się wieczorny bankiet z udziałem prelegentów i uczestników Forum, będzie to doskonała okazja do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Źródło: Ekonews

Więcej informacji na temat zmian klimatu i zielonej energii nawww.klimatdlaziemi.pl.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12