zapisz30akcja

IUCN Red List: Rośnie liczba gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem


W dramatycznym tempie rośnie liczba krytycznie zagrożonych wyginięciem ptaków na świecie – informują ornitolodzy z BirdLife International.

Jak wynika ze zaktualizowanej Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych (IUCN Red List) do niemal dwustu wzrosła liczba gatunków ptaków, które mogą zniknąć z naszego krajobrazu.

Melioracje, przekształcanie naturalnych siedlisk na cele rolnicze, a także zbyt intensywny wypas zwierząt gospodarskich – to, zdaniem naukowców, przyczynia się do tragicznej sytuacji ptasiej populacji.

– Utrata siedlisk, zwłaszcza związana z rosnącymi potrzebami rolnictwa, a także skutki zmian klimatycznych i coraz częstsze inwazje obcych gatunków to główne zagrożenia, jakim muszą stawiać czoło ptaki na całym świecie. – mówi dr Leon Bennun, dyrektor ds. Nauki, Polityki i Informacji z BirdLife. – Bez podjęcia zdecydowanych działań lista zagrożonych gatunków będzie się niestety wydłuża.

Na naszych oczach wymiera m. in. kusokurka białoskrzydła (Sarothrura ayeresi) – niewielki i niepozorny ptak zamieszkujący wyżynne łąki Etiopii oraz Republiki Południowej Afryki. Zdaniem ornitologów los kusokurki i prawie 200 innych gatunków może podzielić trznadel złotawy (Emberiza aureola), który jeszcze 13 lat temu był uważany za gatunek pospolity, a jego sytuacja nie wzbudzała żadnych obaw co do przyszłości i pozwalała zaliczać go do gatunków „mniejszej troski” (ang. Least Concern – LC). Jednak wskutek masowego, nielegalnego chwytania na zimowiskach w Chinach oraz w południowo-wschodniej Azji, stan populacji drastycznie się pogorszył. Obecnie trznadel złotawy należy do gatunków „zagrożonych” (Endangered – EN).

Tegoroczna aktualizacja przynosi także pozytywne informacje. Dzięki wzrostowi liczebności poprawił się status dwóch gatunków albatrosów – czarnonogiego i czarnobrewego – należących do jednej znajbardziej zagrożonych wyginięciem ptasich Aktualizacja Czerwonej Listy 2013

– Albatros czarnobrewy i albatros czarnonogi to gatunki, które wciąż potrzebują odpowiedniej ochrony, ale poprawa ich sytuacji pozwala mieć nadzieję na lepszą przyszłość również innych gatunków albatrosów – mówi Antoni Marczewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), krajowego partnera BirdLife International.

Według Marczewskiego, głównym zagrożeniem dla tych ptaków jest przyłów w sieciach rybackich. Na szczęście w wielu krajach wdrożono odpowiednie programy realizowane głównie przez jednostki zajmujące się połowem ryb i innych organizmów morskich, mające na celu zmniejszenie śmiertelności albatrosów.

– Wciąż poważnym problemem jest znaczne zanieczyszczenie oceanów plastikowymi śmieciami, którymi ptaki karmią swoje pisklęta, a te następnie giną w potwornych męczarniach – dodaje Marczewski.

Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że na położonej na Oceanie Indyjskim wyspie Rodriguez (archipelag Maskarenów) poprawiła się sytuacja dwóch zagrożonych gatunków: wikłacza maskareńskiego (Foudia flavicans) i namorzynka maskareńskiego (Acrocephalus rodericanus).

Wszystko dzięki działaniom polegającym m.in. na odtwarzaniu zalesień, eliminowaniu obcych gatunków inwazyjnych oraz aktywnej kampanii informacyjnej wśród lokalnych społeczności – informuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Źródło: ekologia.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12