zapisz30akcja

 

Walka o panowanie na oceanie: inwazja meduz

Światowe rybołówstwo przeżywa obecnie bardzo głęboki kryzys związany głównie ze znacznym spadkiem wielkości połowów. Przełowienie zasobów ryb niesie za sobą daleko idące konsekwencje dla ekosystemów morskich.
 
W 2010 roku wzrost liczebności meduz osiągnął poziom plagi, zmuszając lokalne władze do zamykania plaż nad Morzem Śródziemnym i Czarnym w samym szczycie sezonu turystycznego. W tym samym roku, specjalista ds. meduz z Instytutu Nauk Morza w Barcelonie ostrzegał, że widziano grupy potencjalnie śmiertelnie jadowitych meduz (Carybdea marsupialis) u wybrzeży Hiszpanii.

Szacunki wskazują, że poważna inwazja meduz w Morzu Czarnym kosztowała branżę turystyki i rybołówstwa od początku lat 1990-tych blisko 240 milionów euro.

Dlaczego tak się dzieje?

Wśród naukowców panuje zgoda, że w obrębie ekosystemów morskich, między rybami będącymi przedmiotem połowów, a meduzami istnieją złożone zależności. Zachwianie równowagi ekologicznej między tymi organizmami, może doprowadzić do gwałtownej, poważnej zmiany z ekosystemu zdominowanego przez ryby, na ekosystem zdominowany przez meduzy.

Mówiąc wprost, jesteśmy świadkami stałego wzrostu populacji meduz – i najbardziej prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest działanie człowieka poprzez nadmierne połowy. Ekosystemy, na których prowadzi się połowy są często przełowione. Wydobywanie zbyt wielu ryb z mórz i oceanów tworzy więc wolną przestrzeń ekologiczną, z której korzystają meduzy.

 

Przełowienie stanowi poważny problem!

Flota rybacka UE ma zdolność połowową przekraczającą o dwa- trzy razy poziom zrównoważonych połowów.W 2011 r., głównie z powodu niewystarczających danych, nieznany był stan 64 procent zasobów rybnych w Unii Europejskiej. Ze zbadanych zasobów, 63 procent stad było przełowionych, w porównaniu ze światowym wskaźnikiem przełowienia wynoszącym 28 procent. W Morzu Śródziemnym aż 82 procent znanych zasobów jest przełowiona.

Możesz pomóc w powstrzymaniu problemu przełowienia! Dołącz do naszych starań o zdrowe oceany i zrównoważone rybołówstwo. Wejdź na www.ocean2012.eu, zamów alerty o naszych działaniach, oraz dołącz do najbliższej grupy członkowskiej OCEAN2012. Dzięki temu pomożesz w doprowadzeniu do zasadniczej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

PEŁNA TREŚĆ PUBLIKACJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

--
OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.
OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.
W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.


OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu

Polskimi członkami OCEAN2012 są:

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12