zapisz30akcja

Innowacje w zakresie zielonych technologii

Przypominamy, że 28 maja o godzinie 13.00 mija termin naboru wniosków do programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii” (Green Industry Innovation) realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Beneficjentami programu będą polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami realizować będą projekty przyczyniające się do poprawy wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i Norwegii.

Program należy do realizowanej w latach 2009-2014 perspektywy finansowej Funduszy Norweskich i EOG. Jego operatorem i jednocześnie organizatorem naboru wniosków jest Innovation Norway - państwowa instytucja podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 783 000 euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 170 000 euro, zaś maksymalna - 1 500 000 euro.

Więcej informacji na temat programu oraz system elektronicznej aplikacji dostępne są na stronie internetowej: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/en/Bulgaria/Poland/ . Składanie wniosków aplikacyjnych możliwe jest on-line, a końcowy termin to 28 maja 2014 roku.

Źródło: mos.gov.pl

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12