zapisz30akcja

Ekologiczny dzień w CEMEX Polska!

Pierwszego marca ruszył program współpracy CEMEX Polska Sp. z o. o. i Fundacji Nasza Ziemia obejmujący całoroczne działania informacyjne i edukacyjne z zakresu ochrony środowiska dla pracowników firmy.

Program noszący tytuł „Budujemy przyszłość w zgodzie z naturą” ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy pracowników na tematy związane z ochroną środowiska oraz zaktywizowanie ich do podjęcia działań na rzecz poprawy jego stanu poprzez zmianę codziennych nawyków Ważnym elementem programu jest również informowanie ich o proekologicznych działaniach firmy, m.in. udziale CEMEX-u w programie ochrony wodniczki. W trakcie programu pracownicy będą również zachęcani do działań na rzecz środowiska takich jak udział w akcji Sprzątanie Świata.

 

Program został zainaugurowany EKO Dniem, podczas którego przedstawione zostały wszystkie tematy, wokół których zbudowano całoroczne działania informacyjne i edukacyjne.

Fundacja Nasza Ziemia była odpowiedzialna za zorganizowanie aktywności w biurze firmy w Warszawie. W ciągu całego dnia pracownicy mogli sprawdzić swoją emisję CO2, dowiedzieć się jak ograniczać wpływ na środowisko, jak oszczędzać energię, jak również mogli poznać gatunki ptaków z terenów wodno-błotnych, gatunki ryb bałtyckich oraz sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą segregowania odpadów.

Oprócz odwiedzenia stoisk tematycznych pracownicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych, realizowaną we wszystkich lokalizacjach firmy.
Zbiórka elektroodpadów realizowana jest we współpracy z firmą Stena Recykling.

 

EKO Dzień i start konkursu na zbiórkę odpadów okazały się sukcesem i dobrą zapowiedzią całorocznych działań firmy CEMEX i Fundacji Nasza Ziemia. Mamy nadzieje, że wspólne działania przyniosą zmiany w postępowaniu osób objętych programem, co w przyszłości wpłynie w sposób wymierny na ograniczenie oddziaływania firmy na środowisko.

 

CEMEX jest globalną, dynamicznie rozwijającą się firmą w branży materiałów budowlanych.
Koncern jest obecny w 47 krajach na całym świecie. CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw.

Firma należy partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz wspiera fiansowo program ochrony wodniczki realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

 

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12