zapisz30akcja

 

Inauguracja programu „Wiślana szkoła”

Szkoleniem dla nauczycieli rozpoczął się program edukacji ekologicznej nt. Wisły warszawskiej „Wiślana szkoła”. Od tej chwili wszystkie zainteresowane placówki mogą przystąpić do konkursu na certyfikat „Wiślanej szkoły”.

Szkolenie inaugurujące program „Wiślan szkoła” cieszyło się dużym zainteresowaniem. W przepięknej sali Muzeum Ziemi PAN, pełnej gablot przeróżnych skał i minerałów, zebrało się ponad 60 nauczycieli z terenu Warszawy reprezentujących różne szczeble nauczania.

Zebranych powitał Wicedyrektor Muzeum Ziemi PAN, dr Cezary Krawczyński. W swym słowie wstępnym do poznawania Wisły w Warszawie zachęcała Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Pierwszy moduł szkoleniowy zawierał informacje praktyczne na temat Programu: zakładanych celów, ram czasowych, kryteriów oceny zadań realizowanych na certyfikat oraz możliwych do zdobycia nagród i wyróżnień.

Następnie słuchacze mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawego wykładu pt. „Wisła warszawska – skarb czy problem?”, który wygłosiła dr Joanna Angiel z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcja dotyczyła przeróżnych zagadnień związanych z warszawskim odcinkiem Wisły, tj. jego geologi, hydrologii czy przyrody, ale także postrzegania rzeki przez mieszkańców, jej miejsca w ich codziennym życiu.

Po przerwie kawowej, do planowania szkolnej kampanii społecznej na rzecz rzeki zaprosiła uczestników szkolenia Ela Jurkowska, przedstawicielka Fundacji Impact, Partnera Programu „Wiślana szkoła”. Metoda pięciu kroków planowania kampanii społecznej pozwoliła obecnym nauczycielom opracować autorską kampanię nt. Wisły od jej misji i wizji po harmonogram i raport.

Po kilku bardzo praktycznych modułach szkoleniowych, przyszedł czas na chwilowe oderwanie się od ziemi, czyli wykład „Filozofia przyrody początkiem myślenia ... np. o Wiśle”. Oprócz krótkiego przedstawienia sylwetek greckich filozofów przyrody, Dorota Kutyła z Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, tłumaczyła, jak i jakie zagadnienia wiślane można rozpatrywać w szkole od strony filozoficznej.   

Szkolenie zakończyło się prezentacją partnerskiego wiślanego projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, prowadzonego wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawa i stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ewa Kominek ze STOP przedstawiła główne założenia projektu oraz przeprowadzone i planowane działania ochroniarskie i edukacyjne.

Zapraszamy do fotogalerii dokumentującej nasze wiślane szkolenie.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkolenia za przybycie i aktywny udział, prelegentom za ciekawe wypowiedzi, zaś Muzeum Ziemi PAN za udostępnienie sali szkoleniowej.

Warszawskie placówki edukacyjne wszystkich szczebli zapraszamy do dołączenia do Programu i przystąpienia do zdobywania certyfikatu „Wiślanej szkoły/przedszkola”. Szczegóły dotyczące zadań na certyfikat i harmonogram Programu są dostępne na stronie www.wislanaszkola.pl.

Program „Wiślana szkoła” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12