zapisz30akcja

 

Finał Sprzątania świata 2011

Finał Sprzątania świata z Zieloną Ligą odbędzie się 30 września br. w Nadleśnictwie Opole. Gościem honorowym będzie Mira Stanisławska-Meysztowicz, twórczyni akcji Sprzątanie świata – Polska i prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Sprzątanie świata z Zieloną Ligą ma swoją długą historię. W tym roku odbywa się już po raz piętnasty. Tradycją jest, że w sprzątaniu uczestniczy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Tradycyjnie też promujemy zachowania służące „nie śmieceniu”, a nie samo zbieranie śmieci. Co roku naszej akcji towarzyszy hasło, któremu podporządkowujemy działania edukacyjne w trakcie imprezy. W tym roku to: Lasy to życie – chrońmy je. Będziemy zatem sprzątać lasy we wszystkich Nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Aby wziąć udział w sprzątaniu lasu, wystarczy zgłosić się do pobliskiego Nadleśnictwa (www.katowice.lasy.gov.pl, w zakładce edukacja i turystyka znajdziecie listę liderów edukacji oraz telefony), ustalić termin akcji i oczywiście przygotować uczniów.
Pamiętajmy: edukacja jest najważniejsza!. Oto garść informacji, które należy przekazać dzieciom:
1.Las śmieci nie produkuje – to my je tam wyrzucamy.
2.Zaśmiecanie polskich lasów gwałtownie rośnie. W 2008 roku Lasy Państwowe wydały na zbieranie śmieci w lasach 9,5 mln zł. W minionym roku leśnicy usunęli z lasów dziesiątki tysięcy metrów sześciennych odpadów, z których można wznieść wysypisko wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
3.Śmieci w lesie to poważne zagrożenie. W wyniku rozkładu odpadów do gleby i wód gruntowych przedostają się toksyczne substancje (resztki chemicznych środków ochrony roślin, przeterminowane leki, metale ciężkie).
4.Dzikie wysypiska śmieci w lesie prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych, nierzadko śmierci występujących wokół drzewostanów.
5.Odpady z czasem zaczynają się rozkładać. Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące groźne choroby, szczury, komary, muchy.
6. Powstające na dzikim wysypisku biogazy mogą doprowadzić do samozapłonu odpadów i uwolnienia do atmosfery, gleby, wody substancji trujących, również rakotwórczych.
7.Torebki foliowe porzucone w lesie połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt.

W trakcie Sprzątania świata z Zieloną Ligą, chcemy także zwrócić uwagę na trwający Międzynarodowy Rok Lasów. Dlatego leśnicy prowadzący grupy „sprzątaniowe” powinni zwrócić uwagę na:
- lesistość w Polsce
lesistość to procentowy udział lasu w całkowitej powierzchni kraju i wynosi dziś 29 proc. Polska ma 9 mln ha drzewostanów, na statystycznego Polaka przypada 0,24 ha lasu.
- las dla każdego
las służy społeczeństwu. Podkreślamy zalety lasu: specyficzny mikroklimat (czyste, odpowiednio wilgotne powietrze, łagodna temperatura, brak dokuczliwego wiatru) cisza, stonowane światło, balsamiczne zapachy. W lesie odpoczywamy, uprawiamy turystykę i sport, podglądamy przyrodę, zbieramy grzyby i owoce runa leśnego.
- lasy chronią życie
podkreślamy ekologiczne funkcje lasu: kształtowanie klimatu i równowagi fizykochemicznej atmosfery, regulacja obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie suszom i powodziom, lawinom, osuwiskom, wpływ na procesy glebotwórcze, ochrona gleby przed erozją, ochrona krajobrazu przed stepowieniem.
- drewno surowcem odnawialnym i ekologicznym
podkreślamy fakt, że pozyskiwanie drewna nie wymaga (w odróżnieniu od kopalin) głębokiego, nieodwracalnego przekształcania środowiska naturalnego, jest trwałe, lekkie, elastyczne, wytrzymałe, jest materiałem izolacyjnym, ma właściwości rezonansowe, tłumi hałas, powstaje w wyniku naturalnego procesu biologicznego – fotosyntezy, nie wymaga nakładów energii obciążających środowisko, jest surowcem energetycznym (nie narusza bilansu dwutlenku węgla w naturalnym obiegu), przeróbka drewna nie powoduje powstawania odpadów.
- PGL  LP – czyli kto zarządza lasami w Polsce?
Leśnicy powinni także zwrócić uwagę na bioróżnorodność w lesie i formy ochrony przyrody w lasach.

Zdobyta w czasie „sprzątania” wiedza posłuży uczniom do napisania pracy w dowolnej formie (esej, opowiadanie, reportaż itp.) pt.: Las w mojej okolicy – to nasz majątek.
Nadesłane do redakcji miesięcznika Zielona Liga (ul. św. Huberta 43-45, 40-543 Katowice) prace podpisane przez ucznia oraz nauczyciela prowadzącego (imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, szkoła i adres, klasa, telefon, e-mail) wezmą udział w konkursie. Najlepsze zostaną opublikowane w magazynie Zielona Liga. Termin nadsyłania prac upływa 31 października br.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12