zapisz30akcja

Europejskie zasoby ryb się odnawiają

Choć dorsz nadal jest zagrożony, zasoby wielu gatunków ryb stopniowo się odnawiają - informuje pismo "Current Biology".

Zbyt intensywne połowy sprawiają, że w morzach i oceanach jest coraz mniej ryb, co zagraża ekosystemom. Zjawisko to nazywane jest przełowieniem. Aby mu zaradzić, wprowadzone zostały odpowiednie regulacje - na przykład ograniczenie liczby statków rybackich oraz czasu, w którym możliwe są połowy.

Jak wynika z nowych międzynarodowych badań, w przypadku północno-wschodniego Atlantyku zasoby wielu gatunków ryb są na dobrej drodze do odnowienia. Jednak jeden z pytanych przez BBC naukowców - dr Callum Roberts - uznał mówienie o odnowieniu się zasobów ryb za przedwczesne - w żadnym razie nie powinno się na razie znosić ograniczeń.

Paul Fernandes i Robin Cook zbadali liczebność 57 gatunków, których zasoby były monitorowane przez ponad 60 lat. Dane pochodziły głównie od rządowych instytucji badawczych, które monitorują rynek ryb oraz prowadzą badania bezpośrednio na morzu. Naukowcy byli wręcz zaskoczeni poprawą w przypadku zasobów wielu gatunków ryb po wprowadzeniu ograniczeń.

Mająca zapobiec przełowieniu Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej była krytykowana jako nieskuteczna, jednak zdaniem autorów badań nie ma dowodów, na to, że zawiodła. W ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się eksploatacja zasobów morza - czemu towarzyszyła poprawa ich stanu. W roku 2011 po raz pierwszy połowy zostały przeprowadzone w sposób właściwy, nie rujnujący populacji ryb.

Źródło:PAP

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12