zapisz30akcja

 

Ekologiczne samorządy walczą o nagrodę

Do konkursu Eco - Miasto, którego celem jest rozpowszechnianie i wdrażanie dobrych prakty zrównoważonego rozwoju w polskich gminach, zgłosiły się 23 miasta z 9 województw.

Do obu kategorii: mobilność zrównoważona i budownictwo ekologiczne zgłosiło się po 19 miast. Większość - w obu kategoriach. Projekt Eco - Miasto powstał z inicjatywy Ambasady Francji w Polsce, Renault Polska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Zgłoszenia do konkursu oraz frekwencja w trakcie organizowanych w ramach programu seminariów pokazują, że lokalne władze mają świadomość, jak ważny dla przyszłości miast jest zrównoważony rozwój - mówi Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce.

Wśród miast, które dostarczyły formularze konkursowe, znalazły się m.in. Kościerzyna, Puławy, Sopot, Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn i Warszawa.

Jury będzie oceniało zgłoszenia, uwzględniając podział miast ze względu na ich wielkość - do 30 tys. mieszkańców, od 30. Do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys.

Istotne kwestie, które będą brane pod uwagę przy ocenie, to np. realne osiągnięcia, plany na najbliższe dwa lata czy wymiar konsultacji społecznych.

W skład jury weszli niezależni eksperci, uznani za swoje kompetencje w kategoriach mobilności zrównoważonej i ekologicznego budownictwa, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Politechniki Warszawskiej.

Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości podczas uroczystego wręczenia nagród w Ambasadzie Francji w Polsce jesienią 2013 r.

- Ograniczanie emisji spalin, obniżenie hałasu czy wzrost bezpieczeństwa na drogach to kwestie, które są istotne dla jakości życia każdego człowieka, dlatego mobilność zrównoważona to temat, który dotyczy wszystkich - mówi Grzegorz Zalewski, prezes Renault Polska.

Laureatami konkursu będzie 6 miast, po 3 w każdej kategorii, w zależności od wielkości. Nagrodą w konkursie, oprócz możliwości promocji własnych dokonań i wymiany doświadczeń, będzie badanie i analiza sytuacji w kontekście zrównoważonego rozwoju, przeprowadzona przez francuskiego eksperta.

Projekt promuje także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz - w ramach konkursu - nagrodzi najbardziej zaangażowane polskie miasta w kategoriach zrównoważonej mobilności i budownictwa ekologicznego.

Wiedza zgromadzona podczas konkursu i oceny przygotowane przez grupę ekspertów wchodzących w skład jury pozwolą na zdiagnozowanie sytuacji w polskich miastach.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12