zapisz30akcja

Dzień Oszczędzania Energii w Chęcinach

Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach jest jednym z siedmiu beneficjentów, którzy realizują projekty dofinansowane w ramach konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”, prowadzonego wspólnie przez firmę PSE Operator S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

W placówce systematycznie odbywają się zajęcia w ramach niedawno założonego Klubu Młodego Ekologa. Uczniowie przeprowadzili zbiórkę elektrośmieci, podczas której zebrano ponad tonę zużytego sprzętu. Obyła się także wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Nowinach, gdzie funkcjonuje ciekawa instalacja pozyskująca energię elektryczną z biogazu.

Jednym z większych wydarzeń projektu był szkolny Dzień Oszczędzania Energii, który zgodnie z planem odbył się 27 marca 2012 r. Na zaproszenie organizatorów wydarzenia do szkoły przybyli uczniowie innych szkół z terenu gminy, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych organizacji pozarządowych oraz reprezentanci Fundacji Nasza Ziemia, koordynatora konkursu grantowego.

Celem spotkania było wzbudzenie wśród uczniów i mieszkańców miasta i gminy Chęciny potrzeby oszczędzania energii, wskazanie metod i środków służących jej oszczędzaniu, a także propagowanie odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania.

Dla gości i uczniów szkoły dostępne były następujące atrakcje: stanowisko komputerowe z możliwością symulacji zużycia energii w gospodarstwie domowym za pomocą kalkulatora emisji CO2, nauka udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem, pomiar zużycia energii elektrycznej przez różne rodzaje źródeł światła, doświadczenia jak wytworzyć energię elektryczną i wykorzystać ją w zabawny sposób czy obserwacje przez mikroskop optyczny. Odbyła się również mini-konferencja poświęcona tematyce oszczędzania energii oraz odnawialnym źródłom energii i ich zastosowaniu. Każdy odwiedzający otrzymał pamiątkowy kalendarzyk na rok 2012 prezentujący „10 przykazań oszczędzania energii”.

Wszystkie atrakcje, które znalazły się w programie, przygotowywane były przez uczniów i zespół nauczycieli szkoły. Serdecznie gratulujemy realizacji tak interesującego przedsięwzięcia!

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Dnia Oszczędzania Energii w Chęcinach.

Od stycznia 2012 r. siedmiu beneficjentów realizuje swoje wymarzone projekty, na które otrzymali dotacje w ramach konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”. Inicjatorem konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., zaś partnerem społecznym i koordynatorem Fundacja Nasza Ziemia. Konkurs jest częścią programu realizowanego przez PSE Operator na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialności społecznej Spółki. PSE Operator aktywnie angażuje się w dialog społeczny oraz wspiera inicjatywy lokalne, szczególnie w zakresie projektów zwiększających efektywność energetyczną. Placówki edukacyjne i urzędy gminne z gmin Siedlce, Ełk, Łomża i Chęciny otrzymały dofinansowanie działań na łączną kwotę 100 tys zł. Więcej na temat konkursu na www.siecdobrychpomyslow.pl.

  

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12