zapisz30akcja

 

Dzieci i nauczyciele ze SP nr 4 w Białogardzie wykonały kawał dobrej roboty!

 

Turysto! Szanuj Środowisko!” Pod takim hasłem przebiegała  tegoroczna 21 akcja „Sprzątania świata – Polska ”. Tym razem organizatorzy zachęcali uczestników do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody.  Ocena wpływu własnego zachowania i wyborów  na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze jest odniesieniem do naszej odpowiedzialności  za środowisko, w którym żyjemy i z którego korzystamy na co dzień. Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?
 Na te pytania potrafią odpowiedzieć wolontariusze, którzy poprzez własne zaangażowanie w sprzątanie świata dbają o czystość naszego miasta.  

Uczestnicy akcji mają emocjonalny stosunek do przyrody i poczucie odpowiedzialności za postępowanie wobec niej, co  przekłada się na ich wielkie zaangażowanie podczas sprzątania oraz   prośrodowiskowy styl życia. Są oni świadomi bycia współwłaścicielami naszej planety, na której wszyscy powinniśmy żyć w harmonii z przyrodą i innymi ludźmi, co jest koniecznością nie tylko dzieci, ale przede wszystkim nas dorosłych.

 

 


Promowanie „nieśmiecenia”, odkrywanie uroków lasów i odpowiedzialna turystyka przyświecały działaniom podjętym przez uczestników akcji ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie na terenie żwirowiska przy ul. Krakowskiej oraz lasku komunalnego prz  ul. Witkacego.  18 września 2014 r uczniowie z klas IV a, V c oraz członkowie Klubu ekologicznego Ekobiałogardziaki z kl.VI a i IV b pod opieką Pani M. Wieczorek, A. Zacharek, J. Grębowskiej stawili czoło nowo powstającym nielegalnym składowiskom śmieci na terenach przyrodniczo cennych. Zaopatrzenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice zapewnił Urząd Miasta w Białogardzie. Worki  zostały wypełnione po brzegi odpadami komunalnymi, wśród których dominowały kartony po sokach, butelki plastikowe i szklane, kanistry, opakowania po chipsach, słoiki, części gumowe i styropian. Korzystający z uroków tego miejsca  „pseudoturyści” systematycznie zostawiają po sobie śmieci i zniszczone wydmy, które jeszcze nie tak dawno były środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Wypalone miejsca po ogniskach, powycinane drzewa, wytyczone nowe szlaki dla quadów , hałas to zniszczenia, które drastycznie zmniejszyły ilość występujących na żwirowisku rosiczek                     ( chronionych roślin owadożernych).

Uczestnicy akcji mają emocjonalny stosunek do przyrody  i poczucie odpowiedzialności za postępowanie wobec niej, co  przekłada się na ich wielkie zaangażowanie podczas sprzątania oraz   prośrodowiskowy styl życia. Są oni świadomi bycia współwłaścicielami naszej planety, na której wszyscy powinniśmy żyć w harmonii z przyrodą i innymi ludźmi, co jest koniecznością nie tylko dzieci, ale przede wszystkim nas dorosłych.

      

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12